Reprezentanţii în consiliile de administraţie din şcoli vor avea câte patru membri

profesori-cancelarie.jpgUnităţile de învăţământ preuniversitar vor fi conduse de consilii de administraţie formate din câte 14 membrii, potrivit proiectului de lege a educaţiei adoptat luni de Guvern. Conform actului normativ, consiliile de administraţie vor fi compuse din câte patru cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, patru reprezentanţi ai părinţilor desemnaţi de consiliul reprezentativ al părinţilor şi patru reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă şi de directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. În proiectul supus dezbaterii publice se preciza că viitoarele consilii de administraţie va fi format din o treime cadre didactice, o treime reprezentanţii ai consiliului local şi o treime reprezentanţi ai părinţilor.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii vor conlucra cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinţi. Proiectul în forma adoptată luni de Executiv prevede că, la finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se va realiza o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor iar rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.


Evaluarea se face prin următoarele probe: o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă, o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă, o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică şi conform noii forme o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală. Toate rezultatele evaluării naţionale se vor înscrie în Portofoliul educaţional al elevului.

O altă modificare, survenită în urma dezbaterii publice, se referă la faptul că părintele sau tutorele legal instituit, care este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu dacă nu respectă prevederea va fi sanacţionat cu o amendă de la 100 şi 1.000 lei (mai mica faţă de cea propusă în dezbaterea publică – de la 500 la 5.000 lei) sau cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal instituit. AGERPRES