Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean neagă faptul că elevii romi ar fi segregaţi în şcoli

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Iaşi susţin că toate acuzaţiile aduse privind segregarea în mediul şcolar ieşean sunt false şi au fost verificate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă, niciuna dintre sesizările făcute de reprezentanţii filialei ieşene a Partidei Romilor Pro Europa, prin reprezentanta sa Elena Motaş, nu sunt reale, fapt care ar fi fost constatat de reprezentanţii MEN.

Reacţia celor de la IŞJ vine după ce presa locală a publicat informaţia conform căreia reprezentanţi ai Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa – Centrul Regional Iaşi au spus în timpul unei dezbateri că în mai multe şcoli din Iaşi copiii de etnie romă sunt distribuiţi în clase diferite şi au pauze diferite.

“Niciuna dintre situaţiile sesizate de către reprezentanţii Partidei Romilor Pro Europa – filiala Iaşi, în speţă de doamna Elena Motaş, nu se confirmă, acest lucru fiind constatat de reprezentanţii MEN care au efectuat verificări la faţa locului, având întâlniri comune cu echipa de conducere a IŞJ Iaşi, cu directorii unităţilor de învăţământ implicate, cu reprezentanţi ai părinţilor, cu elevi din toate şcolile acuzate public de existenţa fenomenului de segregare şcolară. Reprezentanţii MEN au efectuat o vizită de informare şi consiliere în judeţul Iaşi, echipa deplasându-se la IŞJ Iaşi, la Şcolile Gimnaziale Ion Neculce şi Titu Maiorescu, precum şi la Şcoala Profesională Dagâţa şi la Şcoala Primară Zece Prăjini”, se arată în comunicatul IŞJ.

Cei de la inspectoratul şcolar infirmă totodată faptul că ar fi fost încălcate drepturile copiilor de etnie romă de la alte şcoli din judeţ. “Referitor la acuzaţia formulată de Partida Romilor Pro Europa, filiala Iaşi, conform căreia au fost încălcate drepturile copiilor romi de la Şcolile Gimnaziale Voineşti şi Moţca, raportul MEN arată că s-au constatat următoarele: solicitarea de ore de limba rromani în timpul anului şcolar nu poate fi soluţionată acum, întrucât legislaţia nu permite alocarea de norme pentru anul în curs nici la limba rromani, nici la o altă disciplină şcolară. Atât cererile depuse de către consilierul pentru problemele romilor din cadrul Primăriei Voineşti, cât şi cele depuse de către mediatorul şcolar de la Şcoala Gimnazială Moţca, în vederea asigurării studiului Limbii şi literaturii rromani au fost supuse aprobării conducerii unităţilor de învăţământ în cauză, respectiv IŞJ, mult prea târziu, după începerea anului şcolar. Legislaţia în vigoare nu permite înfiinţarea posturilor după începerea anului şcolar, dar acest fapt nu înseamnă că există un refuz din partea IŞJ Iaşi şi că cererile nu vor fi luate în considerare pentru anul şcolar viitor”, precizează sursa citată.

Inspectorii şcolari neagă şi faptul că ar fi fost diminuate normele catedrelor de Limba şi literatura rromani. “Raportul MEN precizează că nu există o diminuare a acestor norme, în prezent la nivelul judeţului laşi existând acelaşi număr de posturi ca în anul şcolar trecut. În ceea ce priveşte presupusele situaţii de segregare şcolară semnalate de reprezentanta Partidei Romilor ProEuropa, filiala Iaşi, doamna Elena Motaş, au fost efectuate deplasări de către reprezentanţii MEN la Şcoala Profesională Dagâţa, unde s-a vizitat unitatea de învăţământ, clasele unde învaţă elevii proveniţi de la structura Zece Prăjini, constatându-se că toţi elevii sunt trataţi egal şi beneficiază, de asemenea, de experienţa aceloraşi cadre didactice în procesul instructiv-educativ. S-a verificat Procedura operaţională privind selecţia elevilor pentru constituirea claselor a V-a, constatându-se că s-a respectat principiul continuităţii şi al egalităţii de şanse. De asemenea, s-a ţinut seama şi de domiciliul elevilor, pentru ca aceştia să poată beneficia de microbuzul şcolar”, se menţionează în comunicat.

Conform IŞJ, au fost convocaţi părinţii elevilor romi, în vederea consultării acestora cu privire la acuzele apărute atât în mediul online, cât şi prin intermediul unor petiţii transmise la minister de preşedintele Partidei Rromilor Pro-Europa, filiala Iaşi, Elena Motaş. “La şedinţă au fost prezenţi 8 din totalul de 9 părinţi ai copiilor de etnie romă. Menţionăm că nu există în niciuna din cele doua clase a V-a copii segregaţi pe criteriul etnic, în clasa cu presupusa situaţie de discriminare existând un grup de 9 copii romi şi 10 copii români. Solicitarea doamnei Motaş de a-i distribui pe cei 9 copii romi şi în cealaltă clasă nu a fost acceptată de către părinţii copiilor minoritari. În urma discuţiilor cu părinţii elevilor, a reieşit că aceştia nu doresc şi nu au solicitat acest lucru, întrucât nu au simţit vreo formă de manifestare discriminatorie din partea niciunui cadru didactic faţă de copii, că sunt extrem de mulţumiţi de calitatea actului didactic la clasă, pentru că şi ei au fost elevi ai aceleiaşi unităţi de învăţământ. De asemenea, au declarat că sunt total nemulţumiţi de faptul că nu au fost consultaţi în momentul în care au fost făcute acuzaţiile de segregare, pe care le neagă vehement. În plus, reprezentantul Comitetului de părinţi la nivelul unităţii de învăţământ este de etnie romă”, subliniază IŞJ Iaşi.  Reprezentanţii instituţiei susţin totodată că “părinţii avertizează că în cazul în care se va proceda la redistribuirea elevilor, nu-i vor mai trimite pe copii la  şcoală”.

“Analizând situaţia prezentată de către părinţi, reprezentanţii MEN au constatat că nu se impune redistribuirea elevilor în cele două clase a V-a, deoarece, pe de o parte, orice decizie trebuie să respecte principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, ceea ce s-a făcut la nivelul acestei unităţi de învăţământ, iar pe de altă parte, învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. În raportul MEN se recomandă ca interesul copilului să prevaleze în faţa altor interese atunci când se iau măsuri cu privire la copil, un individ care are nevoi şi drepturi distincte”, se arată în comunicat.

Cei de la IŞJ neagă şi acuzaţiile aduse în spaţiul public conform cărora la Şcoala “Ion Neculce” se recurge la segregarea copiilor de etnie romă. “Referitor la presupusul caz de segregare a copiilor romi de la Şcoala Gimnazială “Ion Neculce”, din clasa pregătitoare, reprezentanţii MEN precizează că nu există niciun context de segregare a copiilor romi, procedurile de repartizare a elevilor în clasa pregătitoare, încadrarea tuturor cadrelor didactice fiind corect elaborate şi aplicate întocmai. Trebuie menţionat că 5 clase pregătitoare de la Şcoala Gimnazială ‘Titu Maiorescu’ îşi desfăşoară activitatea în incinta Şcolii Gimnaziale ‘Ion Neculce’, pe acelaşi palier unde funcţionează o clasă pregătitoare a Şcolii Gimnaziale ‘Ion Neculce’, toate cele 6 clase beneficiind de pauze simultan. Mai mult decât atât, elevii celor două şcoli derulează activităţi extracurriculare comune, incluse în proiectul educativ ,,Ne jucăm împreună’, proiect iniţiat de cadrele didactice din cele două unităţi de învăţământ. Considerăm că această formă de colaborare dintre cele două şcoli este un exemplu de bună practică, de incluziune şcolară şi sub nicio formă nu poate fi vorba de segregare. De asemenea, din verificările la faţa locului s-a putut concluziona că toate clasele au fost corect constituite, respectându-se legislaţia în vigoare”, precizează IŞJ. AGERPRES