Platforma virtuală Geodesy-Instruct a fost lansată, luni, la Alba Iulia, după ce a fost prezentată universităţilor partenere din Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, proiectul fiind menit să contribuie la creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul tehnic prin mai buna corelare a programelor aferente specializării „Măsurători Terestre şi Cadastru” cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii.

Cu o durată de 24 de luni, proiectul „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei” dispune de un buget total de peste 9,8 milioane de lei, din care peste 9,6 milioane de lei contribuţie nerambursabilă a Comisiei Europene, fiind finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este implementat de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Geodezie, beneficiarul principal, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi’ din Iaşi, Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia şi compania SIVECO Romania SA. ‘Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei’ este un proiect menit să contribuie la creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul tehnic la nivelul regiunilor Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Centru şi Vest, prin mai buna corelare a programelor aferente specializării ‘Măsurători Terestre şi Cadastru’ cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii.

Accesul la învăţământul superior este facilitat prin implementarea unei soluţii software în activităţile de predare-învăţare. De acum, studenţii vor putea învăţa mai rapid şi mai uşor, având la dispoziţie un instrument de studiu cu adevărat util, care să le ofere un real avantaj competitiv în carieră. Printre obiectivele proiectului se numără perfecţionarea personalului universitar implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii şi definirea şi implementarea la nivelul celor patru universităţi partenere a unor metode de pregătire profesională specifice pentru programul de licenţă ‘Măsurători Terestre şi Cadastru’, compatibil şi comparabil cu standardele internaţionale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de studii derulate.

Armonizarea programelor de studii existente la exigenţele standardelor în vigoare pentru mai buna corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii şi formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele patru instituţii de învăţământ din reţeaua universitară (iniţiere) sunt alte obiective specifice ale acestui proiect. Un alt obiectiv este implementarea unei platforme de colaborare online integrată cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactivă centrată pe student şi instruire performantă la distanţă, asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior, potrivit managerului de proiect, conf.univ.dr.ing. Gheorghe Badea. AGERPRES