revista studii.jpgRevista trimestrială „Studii de Ştiinţă şi Cultură” este evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România şi clasificată la Categoria B+, şi este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI), CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt, Germania; EBSCO Publishing din State Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus Internaţional din Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ din Suedia (www.doaj.com).

Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” este de profil umanist-multidisciplinar, publicând lucrări din domenii ce includ: limbă şi lingvistică, literatură, filosofie, artă, politici ale culturii, ştiinţei şi educaţiei şi se difuzează în format tipărit şi electronic (www.revista-studii-uvvg.ro). Persoană de contact: prof. Vasile Man (e-mail: vasileman7@yahoo.com).

Volumul VII, nr. 1, martie 2011, editat la „Vasile Goldis” University Press, Arad, România, are un cuprins structurat în următoarele părţi: I. Culturi romanice – cultură românească; II. Limbă, literatură, stilistică, traduceri; III. Ştiinţe ale educaţiei; IV. Arte; V. Recenzii, la care se adaugă Instrucţiuni pentru autori şi grila de evaluare a articolelor.


Lucrările de cercetare publicate provin de la autori din mai multe universităţi româneşti, cât şi de la universităţi şi centre de cercetare ştiinţifică din Franţa şi Serbia. Promovând multilingvismul în contextul globalizării, textele sunt redactate în limbile engleză, franceză şi română, fiecare având un rezumat în limba engleză. Astfel, Mihaela Lazovič (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad, Serbia) publică articolul Clasele de verbe în limba engleză şi în limba română; Stăncuţa Ramona Dima-Laza (Universitatea de Vest „Vasile Goldiş din Arad”) – Limbă, comunicare şi stil; Louis Begioni (Universitatea „Charles de Gaulle”, Lille 3, Franţa) – Evoluţia sistemului ireal din latina clasică în limbile romanice.

Convergenţe decalate ale limbilor franceză şi italiană; Sophie Saffi şi Katiuscia Floriani – Genul titlurilor şi numelor de meserii în franceză şi italiană; Alexandra Columban (Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, România) – Paşi spre instituţionalizarea feminismului în Norvegia; Asa Apelkvist (Universitatea Bucureşti, România) – Stilistica limbii germane: comparaţie între limba suedeză şi limba germană; Eugen Gagea (Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România) – Preparandia din Arad, două secole de existenţă; Oana Gencărău (Universitatea din Oradea, România) – recenzie: Gilles Bardy: o contribuţie la cunoaşterea contactelor româno-franceze din secolul XIX etc.


Respectând criteriile de evaluare ale redacţiei Thomson-Reuters şi ridicarea gradului de internaţionalizare, prin calitate şi difuzare, prin schimb de reviste ISI, se asigură, în acelaşi timp, şi punctualitatea apariţiei trimestriale, atât în format tipărit, cât şi online.