Revistele ştiinţifice ale UVVG sunt indexate în baze de date internaţionale

annalis-ok.jpgPerformanţele ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad sunt exprimate prin realizarea de numeroase granturi şi proiecte câştigate prin competiţie naţională şi internaţională; articole şi studii publicate în reviste cotate ISI; cărţi publicate în edituri de prestigiu din străinătate; organizarea unor evenimente ştiinţifice internaţionale, cât şi prin revistele Universităţii indexate în baze de date internaţionale (BDI).

Respectând standardele fundamentale de publicare a revistelor, prin conţinutul lor editorial, diversitatea internaţională a autorilor, punctualitatea apariţiei în format tipărit şi electronic, cât şi difuzarea “ghidului de evaluare” – pentru evaluatori, revistele ştiinţifice ale UVVG au intrat în circuitul internaţional al cercetării ştiinţifice.

Consemnăm în continuare, aceste reviste apărute la “Vasile Goldiş” University Press:

– ANALELE SOCIETAŢII ROMANE DE BIOLOGIE, publicaţie editată în limba engleză, ISSN: 1583-6258, indexată în BDI: SCOPUS Elsevier, Index Copernicus Journal Master List, EBSCO Academic Search Complete. Editor – şef: prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN.

– STUDIA UNIVERSITATIS “VASILE GOLDIS” – SERIA ŞTIINŢELE VIEŢII, ISSN:1584-2361, eISSN:1842-9963 (limba engleză), publicaţie trimestrială indexată în BDI: SCOPUS Elsevier, EBSCO HOST, Pro Quest, Index Copernicus Journal Master List. Editor – şef: prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN.

– STUDII DE ŞTIINŢA ŞI CULTURA, revistă trimestrială, ISSN: 1841-1401 (print), ISSN: 2067-5135 (online), indexată în BDI: CEEOL, Index Copernicus Journal Master List, EBSCO HOST, DOAJ. Editor – şef: prof. Vasile MAN. Revista publică articole din domeniul umaniste, în limbile: română, engleză, franceză şi germană.

– JURNAL MEDICAL ARADEAN, publicaţie editată în limba engleză, ISSN: 1224-3774, indexată în BDI: Index Copernicus Journal Master List. Editor – şef: prof. univ. dr. Liana MOŞ.

– SOCIETATE ŞI POLITICA, revistă trimestrială, ISSN print: 1843-1348, ISSN online: 20677812, inclusă în BDI: CEEOL, Index Copernicus Journal Master List, DOAJ. Editor – şef: prof. univ. dr. Marţian IOVAN.

– REVISTA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA ŞI POLITICI SOCIALE, ISSN: 2067-1695 revistă trimestrială, inclusă în BDI: Index Copernicus Journal Master List şi DOAJ. Editor – şef: conf. univ. dr. Marius GREC.

– STUDIA UNIVERSITATIS “VASILE GOLDIŞ” – ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI AGROTURISM, editată în limba engleză, ISSN: 1842-0508, inclusă în BDI: Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, SOCOLAR, GENAMICS JOURNAL SEEK. Editor – şef: prof. univ. dr. Petru Aurel DARAU.

Publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, consemnate aici, au o mare diversitate internaţională în rândul autorilor contribuitori, redactorilor revistelor şi membrilor Consiliului Editorial, fapt ce contribuie la integrarea în comunitatea internaţională a cercetătorilor. Difuzarea se realizează atât electronic, cat şi în format tipărit, prin librăria universităţii, abonamente şi schimburi de publicaţii.