Romani CRISS condamnă cu fermitate modul în care s-a propus formarea unui liceu cu predare în limba romani/liceu pentru romi şi va solicita iniţierea unei dezbateri publice serioase cu privire la oportunitatea şi la modalitatea de înfiinţare a unui asemenea liceu.

„În forma prezentată public iniţiativa este haotică, improvizată, neprofesionistă şi vine în contradicţie cu prevederile legale naţionale şi internaţionale. În primul rând, această iniţiativă abordează mai multe probleme fără o legătură reală între ele: utilizarea unei foste cazarme militare pentru crearea unui liceu cu predare în limba romani, un drept garantat minorităţilor naţionale din România, rezolvarea unei probleme sociale, reducerea abandonului şcolar prin oferirea unei mese calde, toate acestea în lipsa unei consultări publice prealabile a părinţilor, a organizaţiilor nonguvernamentale şi a altor actori interesaţi”, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri de Romani CRISS.

Sursa citată mai spune că în graba cu care s-a promovat aceasta iniţiativă s-au ignorat unele aspecte elementare, precum faptul ca segregarea copiilor romi nu este de natură să conducă la reducerea abandonului sau la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. „Separarea copiilor în sistemul de învăţământ nu poate avea loc pe criterii etnice, ci doar pe criterii lingvistice. Situaţia în care se predă integral în limba română şi se fac cursuri de limbă şi de civilizaţie romani este prevăzută expres ca o formă de segregare, astfel încât această iniţiativă conduce la formarea unui liceu segregat pe criterii etnice, lucru ce contravine legislaţiei în vigoare”, mai spune Romani CRISS, care consideră că Guvernul, împreună cu unii deputaţi ai minorităţilor, nu pot folosi separarea copiilor romi de cei majoritari pentru a justifica înfiinţarea unei secţii în limba maghiară la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Romani CRISS susţine constituirea unui liceu cu predare în limba romani sau în sistem bilingv, dar acesta nu poate fi prezentat ca o soluţie la rezolvarea problemelor sociale ale romilor, pentru ca de jure şi de facto vizează un alt subiect, anume punerea în practică dreptului a a învăţa în limba maternă, drept garantat minorităţilor naţionale de Constituţia României. AGERPRES