420 de elevi din clasele a XI-a din 9 licee tehnologice cu profil tehnic și servicii, din județul Harghita, selectați în proiectul “Decizii informate prin metode adecvate – Practica și consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor” au început stagiile de pregătire practică. Acești elevi vor efectua pregătirea practică în intervalul 5 ianuarie – 3 aprilie 2015, în perioade de câte 3 săptămâni (90 ore) pentru fiecare grupă din cele 14 formate în cadrul proiectului, conform graficului stagiilor de practică.

Sunt 155 de firme și instituții publice care au încheiat contracte de parteneriat pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică cu liceele implicate în proiectul Inspectoratului Școlar Județean Harghita. La acestea, elevii – coordonați de 14 experți îndrumători de practică – lucrează în domeniul în care se pregătesc, dobândind competențele profesionale și abilitățile specifice corespunzătoare. Numărul de elevi care lucrează la un partener de practică variază în funcție de numărul de locuri de muncă existente, respectiv de posibilitatea de a asigura activitatea și îndrumarea pentru elevul practicant printr-un tutore desemnat. Prin aceste stagii de pregătire practică elevii vor dobândi – împletind astfel cunoștințele teoretice cu cele practice – alături de competențele profesionale de specialitate și unele abilități antreprenoriale, ceea ce le va ușura accesul pe piața muncii la terminarea studiilor liceale.

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137184 – “Decizii informate prin metode adecvate – Practica și consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor” – este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Harghita, în parteneriat cu Liceul Teoretic Marton Aron din Miercurea-Ciuc și este cofinanțat din Fondul Social Euroepan prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați site-ul proiectului www.practicaharghita.ro. Persoană de contact: Cristi Glodeanu, Expert Informare și Publicitate, e-mail: cristiformator@yahoo.com.