arad_scspeciala.jpgCentrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad a semnat în data de 25.08.2011 contractul de finanţare pentru proiectul „Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” – Cod SMIS 16663, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si cu Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

Proiectul beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă prin Regio- Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.921.113, 48 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.859.007,42 lei. Durata proiectului este de 31 luni, iar durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.

Proiectul se implementează în municipiul Arad şi are ca scop asigurarea serviciilor specializate de asistenţă şi educaţie pentru copiii şi elevii cu nevoi speciale din judeţul Arad, prin reabilitarea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

Beneficiarii direcţi sunt reprezentaţi de 223 de elevi şi de personalul didactic şi de deservire a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, iar beneficiari indirecţi sunt 715 elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în 25 şcoli din judeţul nostru.
Lucrările includ reabilitarea clădirii cu remodularea spaţiilor interioare şi lucrări de rezistenţă care să permită extinderea cu două etaje. Finisajele interioare vor asigura siguranţa în utilizare, confortul acustic, vizual, higrotermic pentru persoanelor cu handicap. Circulaţiile vor permită deplasarea în condiţii de maximă securitate – scările, pardoselile, uşile, ferestrele vor fi adaptate nevoilor elevilor. Băile şi grupurile sanitare vor permite utilizarea obiectelor sanitare atât de către persoanele aflate în fotoliul rulant – băile la nivelul parterului – cât şi de către persoanele fără handicap locomotor.

Dormitoarele şi camerele multifuncţionale vor permite pătrunderea luminii naturale, vederea spre exterior. Instalaţiile electrice, termice şi sanitare vor fi înlocuite.
Contractul de lucrări se încheie cu SC Aqua Vest SRL Arad, şi are valoarea de 1.602.368,00 lei fara TVA.

Copiii şcolarizaţi în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, cu vârste între 3 şi 18 ani, au deficienţe mintale uşoare, moderate, grave şi severe, unii având şi deficienţe locomotorii. Infrastructura realizată prin proiect va duce la creşterea calităţii vieţii acestor copii imediat dar şi pe termen lung, oferindu-le şansa de a dobândi deprinderi de viaţă independentă.