Începând din 14 decembrie, 2010, reprezentanţi a 59 de universităţi din întreaga ţară trimit invitaţii de participare la primul studiu naţional care urmăreşte legătura dintre studiile universitare şi activitatea profesională.

Aceasta este a doua etapă a unui proces mai amplu, proces ce a debutat la finalul lunii noiembrie 2010. Echipele de experţi din universităţi au transmis in prima etapa a procesului, prin poştă şi e-mail invitaţii de participare la studiu, în decurs de o săptămână, către peste 100.000 de absolvenţi de studii universitare de licenţă ai promoţiilor 2005 şi 2009. În mai puţin de trei săptămâni, 12.143 de absolvenţi au dat curs invitaţiei.

În această a doua etapă vor fi contactaţi, aproximativ 100.000 de absolvenţi, inclusiv cei ce nu au răspuns primei invitații.
Absolvenţii vor fi invitaţi să completeze on-line chestionarul care urmăreşte traseul pe care l-au străbătut începând cu anii de facultate şi ajungând la ultimul loc de muncă. „Chiar dacă timpul necesar completării este de 30 de minute, formatul „prietenos” şi conţinutul interesant al întrebărilor i-au determinat pe tineri să răspundă şi este de aşteptat ca acest lucru să se întâmple în continuare”, a declarat prof. univ. dr. Radu Mircea Damian

Confidenţialitatea completării chestionarului este garantată de faptul că fiecare absolvent primeşte un cod personal de acces.
La începutul anului viitor mai sunt planificate încă două etape de contactare a absolvenţilor unde vor fi transmise inclusiv chestionare tipărite către acei tineri, preponderent din mediu rural, care nu au acces la internet.


Proiectul „Absolvenţii şi Piaţa Muncii – Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior” este coordonat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSICDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). Centrul Internațional pentru Cercetări în Învățământul Superior (INCHER) – Universitatea din Kassel, Germania, instituţie cu o vastă experienţă internaţională în domeniu, asigură consultanţă ştiinţifică permanentă. Un număr de 59 de universităţi (de stat şi particulare) participă activ la realizarea proiectului. Studiul este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013).Informaţii suport

– lista completă a universităţilor care au acceptat să se implice în realizarea studiului o puteţi găsi aici: http://www.absolvent-univ.ro/485/section.aspx/395 )

– pagina chestionarului on-line este http://chestionar.absolvent-univ.ro

– UEFISCDI este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu o vasta experienţă în gestionarea de date statistice de natură cantitativă şi calitativă cu privire la învăţământul superior din România. Adresa sa web este http://uefiscsu.ro

– CNFIS este un organism consultativ la nivel naţional al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toti cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.