În 54,7% dintre şcolile unde învaţă şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) consilierul şcolar vine doar săptămânal/ocazional, în vreme ce 44,3% beneficiază de serviciile unui consilier şcolar permanent, arată un sondaj realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, sondajul a fost realizat în perioada 1-14 noiembrie 2022 în rândul a 192 de respondenţi, directori de şcoli şi profesori.

Au fost identificaţi 1.125 de copii cu CES, în condiţiile în care în aceste şcoli învaţă aproximativ 50.000 de elevi; dintre aceştia au un diagnostic medical 625, iar dintre cei diagnosticaţi 375 au recomandare de însoţitor. Totuşi, mai puţin de jumătate, doar 125, beneficiază de însoţitor (shadow, părinte însoţitor, profesor itinerant, profesor de sprijin etc.).

Dintre şcolile cuprinse în anchetă, 66,7% sunt în mediul rural, iar 33,3 % sunt în mediul urban.

Cercetarea Salvaţi Copiii arată că, în ceea priveşte resursele pentru incluziunea copiilor cu CES: 169 (88%) dintre şcoli au consilier şcolar; 70 (36,5%) dintre şcoli beneficiază de profesor de sprijin; 49 (25,5%) dintre şcoli beneficiază de profesor itinerant; 100 de şcoli (52,1%) beneficiază de logoped.

În ceea ce priveşte gradul de pregătire a cadrelor didactice din şcoală pentru activităţi care necesită competenţe necesare de a lucra cu copiii cu CES, 43,2% dintre respondenţi consideră că au competenţe minime şi doar 11,5% dintre respondenţi spun că sunt pregătite în foarte mare măsură.

Referitor la adaptările spaţiului fizic pentru persoane cu dizabilităţi: 135 (70,3%) de şcoli au rampă de acces; o şcoală (0,5%) are lift pentru scaun rulant; 10 (5,2%) dintre şcoli au toalete adaptate pentru persoane cu dizabilităţi; 12 (6,3%), iar la 52 (27,1%) spaţiul fizic nu este adaptat în niciun fel.

În România, elevii cu cerinţe educative speciale (CES) şi/sau cu dizabilităţi sunt cuprinşi în învăţământul special şi, o parte dintre ei, în învăţământul de masă. Aceştia se regăsesc la toate nivelurile de educaţie şi reprezintă 1,8% din populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul de masă (53,2 mii de elevi). Distribuţia pe categorii este următoarea: 43.063 de elevi cu CES; 9.268 de elevi cu certificat de handicap; 46 de elevi şcolarizaţi în spital; 828 de elevi şcolarizaţi la domiciliu.

Numărul elevilor cu CES şi/sau dizabilităţi incluşi în învăţământul de masă diferă de la un nivel de educaţie/rută de formare la altul, efectivele din învăţământul primar fiind relativ similare cu cele din învăţământul gimnazial. La nivelul învăţământului secundar superior (liceu şi şcoală profesională) efectivele scad la aproape jumătate, fapt care atrage atenţia asupra reducerii caracterului incluziv al învăţământului de masă odată cu trecerea la nivelurile superioare de educaţie.

În acest context, pentru a sprijini din punct de vedere educaţional şi social copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi copiii din familii defavorizate socio-economic, din anul 2020 Salvaţi Copiii derulează şapte programe locale, în judeţele Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Giurgiu, Vaslui şi municipiul Bucureşti, prin proiectul „O şcoală pentru fiecare”.

Intervenţiile care se adresează copiilor cu CES includ: oferirea de sprijin educaţional direct, activităţi de dezvoltare personală realizate de către cadre didactice şi consilieri angajaţi prin proiect, formarea cadrelor didactice şi a personalului de sprijin pentru lucrul cu copii din această categorie pe baza metodologiei de intervenţie SNAP (Students Needs Action Pack) dezvoltată de Salvaţi Copiii Internaţional şi adaptată la contextul românesc.

În 2022-2023 vor beneficia de intervenţie directă peste 1.500 de persoane: copii şi aparţinători şi vor fi formate 170 de cadre didactice.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.115.000 de euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală (www.eeagrants.ro si www.frds.ro). AGERPRES