Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti vor organiza, în perioada 2-8 aprilie, „Săptămâna porţilor deschise”, pentru promovarea învăţământului profesional în sistem dual cu durata de minimum 3 ani.

„Evenimentul urmăreşte realizarea unei strânse colaborări între agenţii economici şi unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti, în vederea îmbunătăţirii procesului de orientare şcolară şi profesională a elevilor, în scopul intrării rapide a acestora pe piaţa muncii. Introducerea învăţământului dual, ca formă de organizare a unui învăţământ profesional şi tehnic eficient, adaptat nevoilor economiei şi solicitărilor pieţei muncii, constituie o prioritate atât pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, cât şi pentru Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Acest deziderat se poate materializa numai cu sprijinul agenţilor economici şi al comunităţilor locale”, susţine un comunicat de presă al organizatorilor.

Potrivit sursei citate, elementele de noutate ale organizării învăţământului dual constau în faptul că organizarea, durata, conţinutul programelor de pregătire şi modalităţile de certificare a pregătirii profesionale se stabilesc prin consultarea şi cu sprijinul agenţilor economici. „Învăţământul profesional dual se va organiza pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu”, precizează comunicatul menţionat.

La eveniment, care va avea loc la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, au fost invitaţi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăriei Capitalei, directori, cadre didactice, părinţi, elevi. AGERPRES