Una dintre activităţile de formare continuă în domeniul managementului educaţional pe care îl derulează liceele teologice evanghelice din România în colaborare cu A.C.S.I. Europe (Association of Christian Schools International) se defăşoară sub forma unui parteneriat educaţional ce urmăreşte formarea personalului didactic şi de promovare a educaţiei creştine.

După cum menţionează Prof. Dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, liceele teologice evanghelice din România au fost prezente în cadrul acestui parteneriat care s-a derulat în ultimii 20 ani sub forma unor conferinţe anuale pentru directori şi stagii de formare profesori în cadrul unor conferinţe sau institute de vară, pe teme diverse din domeniul psiho-pedagogic, didacticii aplicate şi managementului educaţional.

În anul acesta, Conferinţa anuală a Directorilor liceelor teologice din România, coordonată de A.C.S.I. Europe, va avea o tematică generală de educaţie creştină şi management educaţional, se va desfăşura la Budapesta în perioada 21 – 24 martie şi va consta într-un program intensiv de formare continuă în domeniul managementului cu formatori din SUA, UE şi România.