În perioada 16-26 aprilie 2010, la Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” din Cluj-Napoca a avut loc primul schimb de elevi dintre şcoala gazdă şi Yozgat Lisesi, Yozgat, Turcia, activitate transnaţională derulată în cadrul parteneriatul şcolar bilateral Comenius “Different Languages of Cultures” , finanţat prin Programul Sectorial Comenius, componentă a Lifelong Programme al Comisiei Europene, ce se va desfăşura între 2009-2011 şi va consta în abordarea reciprocă prin conţinut şi limbă a culturii şi tradiţiilor din cele două ţări în cadrul a două schimburi de elevi, ce vor beneficia de imersie lingvistică şi culturală în ţara parteneră. Limba de comunicare din cadrul proiectului este limba engleză, însă la sfârşitul parteneriatului elevii se vor fi iniţiat în cunoaşterea limbii ţării partenere.

Scopul parteneriatului este de a îmbunătăţi abilităţile lingvistice de exprimare în limba engleză/română/turcă ale elevilor şi profesorilor şi de a crea oportunităţi de utilizare a unor metode moderne, centrate pe elevi de predare şi învăţare a unei limbi străine în contextele non-lingvistice oferite de interculturalitate şi în special artă dramatică.

Beneficiari ai mobilităţilor România-Turcia direcţi sunt 10 elevi turci şi 10 elevi români, respectiv, 2 profesori turci si 6 profesori români. Selecţia elevilor s-a făcut pe baza unui chestionar aplicat mai multor clase, a gradului de implicare, disponibilitate şi responsabilitate în activităţile ce au precedat schimbul de elevi, pe recomandarea din partea unui cadru didactic, respectiv în baza unui proiect realizat de fiecare dintre elevi despre cultura sau tradiţiile ţării partenere.


În acest demers se alege câte o piesă reprezentativă pentru cultura şi literatura celor două popoare, se traduc intermediar în engleză, apoi, în limba celuilalt partener, urmând ca cele doua producţii să fie puse în scenă. Se doreşte astfel o interacţiune culturală care să promoveze toleranţa, aprecierea diferenţelor şi valorificarea particularităţilor naţionale în spaţiul european. Dintre obiectivele propuse în cadrul pareneriatului amintim: valorificarea potenţialului artistic, a competenţelor lingvistice, dezvoltarea gândirii critice şi a spiritului competiţional al elevilor.


Majoritatea activităţilor derulate pe parcursul schimbului implică utilizarea tehnologiei moderne (calculator, internet, programe) şi urmăresc dezvoltarea abilităţilor practice de folosire ale acestor mijloace şi programe. Programul schimbului de elevi cuprinde activităţi diverse: implicarea în activităţile curente alături de elevii români ,participarea la Festivalul Internaţional de Teatru pentru elevi a ambelor echipe ale partenerilor (ce a avut loc la Cluj între 16-18 aprilie 2010), vizite de documentare, activităţi de dramă, activităţi lingvistice centrate pe studiul limbilor ţintă (română şi turcă) ca traducere de poezii, crearea unui mini ghid de conversaţie de expresii uzuale, realizarea documentaţiei necesare (poze, impresii de jurnal, scurte articole şi prezentări) în vederea realizării în comun de către cele doua şcoli a unei reviste.