În perioada 2-6 martie 2010 a avut loc o vizită de studiu întreprinsă de reprezentanţii echipei de implementare a proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, la Strasbourg, pentru a vedea modalităţile în care Consiliul Europei şi autorităţile locale vin în întâmpinarea acestui fenomen. Totodată, vizita a avut drept scop schimbul de experienţă în domeniul prevenirii şi managementului cazurilor de violenţă în mediul şcolar.

Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” este un proiect strategic, finanţat din Fondul Social European, pe o perioadă de 36 de luni. Acest proiect contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate.

Obiectivul general al proiectului „Tinerii împotriva violenţei” vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

Seminariile s-au desfăşurat în mai multe locaţii ale Consiliului Europei, Centrul European pentru Tineret, Rectoratul Academiei din Strasbourg, Colegiul Solignac din Strasbourg, şi sediul unei organizaţii locale care lucrează în sprijinul tinerilor defavorizaţi. În tot acest timp, reprezentanţii echipei de implementare a proiectului au împărtăşit idei şi strategii privind activităţile organizate în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. S-au purtat discuţii despre situaţia socială a tinerilor lipsiţi de posibilităţi din Strasbourg şi modul în care oficialităţile locale se implică în sprijinirea acestora, activităţile organizate pentru tineri de către Fundaţia Europeană de Tineret, noutăţile introduse în învăţământul francez privind prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi despre crearea unui program prin care şcoala este sprijinită de mai multe asociaţii care oferă activităţi educative pentru tineri, în afara programului şcolar, reuşind astfel să conducă la scăderea numarului cazurilor de violenţă înregistrate în instituţia respectivă de invăţământ.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin managerul echipei de implementare a proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, Simona Tănase, au prezentat în faţa oficialităţilor care au participat la întrunirea de la Consiliul Europei, principalele obiective ale proiectului, precum şi activităţile desfaşurate pana în prezent şi rezultatele care se vor obţine în urma finalizării acestui proiect.

După încheierea vizitei de lucru de la Strasbourg, echipa de implementare a proiectului s-a reunit pentru a li se prezenta concluziile vizitei de lucru şi pentru a discuta în ce masură şi in ce fel concluziile vizitei sunt aplicabile în proiectul pe care îl desfăşoară.