clasa11.jpgConsiliul Judeţean Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, lansează, sub titulatura „Şcoala de nota 10”, un amplu proiect educaţional destinat stimulării calităţii în educaţie. Proiectul, ce se va finaliza în iunie 2012, implică toate unităţile de învăţământ din judeţul Alba, de la grădiniţe până la licee, desfăşurându-se sub forma unei competiţii ce promovează civismul, voluntariatul şi calitatea în educaţie.

Fiecare unitate de învăţământ din judeţul Alba va fi evaluată în baza unei fişe complexe ce cuprinde date despre cadre didactice şi elevi, dar şi despre managementul de la nivelul respectivei unităţi.

Competiţia este structurată pe trei nivele: preşcolar, clasele I-VIII şi clasele IX-XII, iar criteriile generale avute în vedere se referă la procentajul de cuprindere în grupa pregătitoare a preşcolarilor, rezultatele obţinute la examenele naţionale, rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare şi alte concursuri asimilabile, precum şi la concursurile educative, implicarea în proiecte descentralizate şi cu finanţare europeană, rezultatele obţinute la concursurile iniţiate şi organizate de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Învăţământ Alba şi distincţiile sau diplomele obţinute de şcoli sau cadre didactice pentru performanţă în educaţie. La această evaluare nu vor fi luate în considerare concursurile şcolare la care se solicită taxă de participare, la niciuna dintre categorii.

„Este cel mai mare şi cel mai important proiect educaţional realizat până acum în judeţul Alba. Am plecat de la două idei centrale în realizarea lui: stimularea calităţii în educaţie şi oferirea, către publicul larg, a unei imagini clare şi documentate despre capacitatea educaţională a fiecărei unităţi de învăţământ din judeţ. La finalul proiectului, atât noi, cât şi părinţii şi elevii, vom şti exact ce nivel are fiecare şcoală, care sunt şcolile cele mai bune dar şi şcolile care trebuie ajutate pentru a oferi educaţie de calitate. Cred că îi va ajuta foarte mult pe elevi şi pe părinţi în alegerea şcolii şi a carierei”, a declarat Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

În cadrul competiţiei se vor acorda premii substanţiale, menite să recompenseze calitatea în educaţie, acestea fiind structurate pe trei mari categorii: unităţi de învăţământ, cadre didactice şi elevi.

La finalul competiţiei judeţul Alba va dispune de o hartă a calităţii în educaţie, în care fiecare unitate de învăţământ va fi evidenţiată, iar fiecare unitate de învăţământ va dispune de un portofoliu în care vor fi cuprinse toate datele evaluate. Toate acestea vor fi disponibile publicului prin intermediul unui site internet al proiectului.