Şcoala Gimnazială “Virgil Iovănaş“ din Şofronea a organizat Simpozionul Național “5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului”

Şcoala Gimnazială “Virgil Iovănaş“ din comuna arădeană Şofronea a fost gazda Simpozionului Național “5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului”. Partenerii acestei acţiuni au fost Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa Corpului Didactic Arad, Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad şi Primăria Şofronea.

Simpozionul s-a bucurat de o largă participare atât din partea elevilor, cât şi din partea cadrelor didactice din judeţul Arad, dar şi din alte judeţe. Temele abordate de participanţi au fost variate: educaţia ecologică în şcoală şi grădiniţă, poluarea mediului înconjurator, defrişarea pădurilor, turismul ecologic, deteriorarea stratului de ozon etc.

Scopul organizării acestei manifestări a fost în primul rând formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător, dar şi promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice în scopul creşterii eficienţei activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ.