În perioada 19-25 aprilie 2010, Şcoala ,,Simion Bărnuţiu” – Şcoală Europeană 2009, veche instituţie de învăţământ, cu o existenţă de peste un secol, găzduieşte reuniunea europeană din cadrul Parteneriatului Şcolar Comenius „Good Behaviour-a rainbow that colours our life”/ „Bune comportamente – un curcubeu ce ne colorează viaţa”, la care vor participa profesori şi elevi din şcolile partenere din : Slovenia, Irlanda, Anglia, Turcia, Italia, Irlanda şi Malta. Parteneriatele Şcolare multilaterale Comenius sunt finanţate de Comisia Europeană prin Programul Sectorial Comenius componentă a Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii – Lifelong Learning Programme.

Scopul proiectului este de a descoperi puncte comune, de a învăţa lucruri noi unii despre ceilalţi, de a desfăşura activităţi prin care elevii să-şi dezvolte inteligenţa emoţională si socială, să deprindă un set de comportamente pozitive de bază şi să realizeze utilitatea şi importanţa lor. De asemenea, proiectul îşi propune să stimuleze interesul şi motivaţia fiecărui elev faţă de valorile etice, sociale, artistice, să promoveze dialogul intelectual, să conştientizeze elevii că respectul şi toleranţa sunt valori europene comune şi indispensabile.

Elevii şi profesorii de la şcoala noastră au pregătit o serie de activităţi interesante precum : ateliere de lucru pe tema proiectului şi de creaţie literară, workshop-urile „Curcubeul Bunelor Comportamente” şi „O întâlnire de gradul III”, prezentarea sistemului AEL – Lecţiile multimedia interactive, dar şi programe artistice ale Ansamblului folcloric ,,Românaşul”. Vor avea loc prezentări de produse finale, revista de benzi desenate, jocul didactic „Curcubeul bunelor comportamente” şi „Învăţăm să ne comportăm călătorind prin Europa”, dar şi dezbateri în legătura cu activităţile viitoare printre care finalizarea unui auxiliar pentru cadrele didactice.

Însă schimburile multilaterale nu se vor limita la evenimentele organizate în şcoală. Astfel, au fost incluse în program şi vizitarea unor importante obiective turistice din Transilvania, dar şi alte surprize pentru prietenii noştri străini. Se vor organiza in perioada 19-25 aprilie Zilele Scolii „Simion Bărnuţiu”, precum si multe alte evenimente speciale.


Elevii vor fi găzduiţi de prietenii lor români, primiţi in familiile lor unde vor experimenta atmosfera specifică poporului nostru: tradiţii, obiceiuri, bucate tradiţionale.
În cadrul acestui proiect, eforturile elevilor noştri, îndrumaţi de profesori, au fost încununate cu obţinerea premiului I la concursul naţional de produse finale ale proiectelor Comenius ,,Made for Europe”, faza judeţeană şi calificarea la faza naţională de la Bacău, unde vom fi reprezentaţi de eleva Natalia Tuşa.


Aceasta performanţă se alătură altor calificări la olimpiadă, la faza naţională a elevilor noştri, la matematică prin Răzvan Mereu şi la educaţie tehnologică prin Bacoţiu Gabriel.
Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment:profesori, părinţi, elevi si Comisiei Europene, fără de care nu ar fi posibilă această experienţă deosebită din viaţa şcolii noastre.