consiliu de administartie.jpgUnitatea de invatamant preuniversitar este condusa de consiliul de administratie, consiliul profesoral si de director, acesta din urma ajutat, dupa caz, de 1 – 3 adjuncti, potrivit proiectului de Lege a educatiei nationale, asumat marti de Guvern. Consiliul de administratie cuprinde directorul si un numar de membri, din care o treime cadre didactice, o treime reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale si o treime reprezentanti ai parintilor.

Cadrele didactice din consiliul de administratie sunt alese prin vot secret, cu majoritate simpla, de catre consiliul profesoral, pentru o perioada de 1 – 5 ani scolari, conform prevederilor din Carta scolii din unitatea de invatamant respectiva.

Reprezentantii autoritatii administratiei publice locale din consiliul de administratie sunt numiti in fiecare an scolar de Consiliul Local, la propunerea primarului. In cazul unitatilor de invatamant special, reprezentantii autoritatii administratiei publice locale in consiliului de administratie sunt numiti de Consiliul Judetean, la propunerea presedintelui CJ.

Reprezentantii parintilor din consiliul de administratie sunt numiti in fiecare an scolar de comitetul reprezentativ al parintilor, respectiv de consiliul consultativ al elevilor din unitatea de invatamant respectiva, in conformitate cu prevederile Cartei scolii. Presedintele consiliului de administratie este ales dintre membri acestuia, cu majoritate absoluta, prin vot secret, pentru o perioada de 1 – 5 ani scolari, conform prevederilor Cartei scolii din unitatea de invatamant respectiva. Totodata, reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului participa la toate sedintele consiliului de administratie cu statut de observator permanent.