scoala.jpgToate unităţile de învăţământ special finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibu îşi vor deschide porţile pentru noul an şcolar în bune condiţii, având autorizaţia de funcţionare.

Astfel, din 17 septembrie 2012, aproximativ 970 de preşcolari, elevi şi liceeni cu diferite deficienţe, tulburări, handicapuri, elevi cu situaţie materială precară din întreg judeţul Sibiu, precum şi din alte judeţe, vor frecventa aceste centre, ele fiind igienizate şi pregătite să întâmpine copiii cu cerinţe educative speciale.

Consiliul Judeţean Sibiu are în subordine cinci centre şcolare pentru educaţie incluzivă (CSEI): două în Sibiu şi câte unul în Mediaş, Dumbrăveni şi Turnul Roşu. Acestor instituţii şcolare li se adaugă şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu (str. Turismului, nr.15). Dintre cele cinci centre şcolare speciale, două beneficiază de câte un internat şi anume CSEI nr. 2 Sibiu (din parcul Astra), destinat copiilor cu deficienţe de auz şi vorbire, şi CSEI Turnu Roşu.

Pentru anul 2012 Consiliul Judeţean Sibiu a alocat învăţământului suma de 25.525.410 lei (7% din bugetul CJS), din care pentru şcolile speciale 13.206.000 lei (3,65%), diferenţa fiind destinată programului lapte-corn, în valoare de 9.200.00 lei, şi proiectului Reabilitare şi modernizare Centrul Şcoalar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu însumând 3.122.410 lei. Fondurile pentru şcolile speciale sunt alocate cheltuielilor de personal, materiale, burselor şi asistenţei sociale.

„Dorim ca şi în anul acesta şcolar elevii cu nevoi speciale, precum şi cadrele didactice care se ocupă de îndrumarea lor să beneficieze de condiţii optime pentru buna desfăşurare a procesului educaţional. Consiliul Judeţean va susţine în continuare modernizarea şi dotările acestor centre şcolare destinate învăţământului special“, a declarat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu centrele au beneficiat de anumite investiţii, unele finalizate, iar altele în curs de execuţie. De exemplu, la CSEI nr. 1 Sibiu (str. Filarmonicii nr.18) s-a instalat un sistem de supraveghere video cu circuit închis pentru a spori siguraţa elevilor în unitate, suma alocată din bugetul judeţului fiind de 18.000 lei. De asemenea, tot la această instituţie s-a executat un covor asfaltic în curtea interioară şi sunt în curs de finalizare reparaţiile la faţadă şi refacerea jgheburilor colectoare a apelor pluviale.

Clădirea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mediaş va fi izolată termic anul acesta, Consiliul Judeţean Sibiu aprobând în şedinţa din luna august Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Anvelopare clădire principală”, precum şi fondurile necesare realizării acestui obiectiv, în valoare de 340.000 lei. Totodată, la Şcoala Specială din Mediaş se mai doreşte înlocuirea centralelor termice uzate cu centrale automate. În vacanţa de vară instutuţia a modernizat şi dotat cabinetele şi sălile de clasă cu calculatoare, a înlocuit instalaţiile vechi de la apă, canal şi pe cele electrice, a montat geamuri termopan la blocul alimentar, precum şi uşi la o parte din încăperile din clădire. În urma unei donaţii, în Şcoala Specială din Mediaş s-au montat boilere electrice pentru duşurile comune.

La Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Dumbrăveni s-au realizat lucrări de zugrăveli şi raşchetat şi s-au renovat băile, efectuându-se, de asemenea, igienizarea şi dezinsecţia unităţii.

Întrucât la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnul Roşu se desfăşoară ample lucrări de reabilitare şi modernizare în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, procesul instructiv-educativ se va desfăşura temporar în spaţiile Centrului de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi Turnul Roşu, soluţie cu care conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a fost de acord. Astfel, spaţiile destinate procesului de învăţământ au fost amenajate cu mobilier şcolar adecvat şi dotate corespunzător. În plus, din bugetul de 16.000 lei alocat de Consiliul Judeţean pentru aparatură de kinetoterapie, conducerea centrului a achiziţionat până în prezent 3 aparate (o bicicletă ergonomică, o bandă de alergare şi un aparat multifuncţional), în valoare de 6.846,50 lei.