Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează pe 27 noiembrie seminarul de prezentare cu tema “Învăţarea permanentă şi metode de educaţie nonformală în şcoală”, dedicat profesorilor şi elevilor cu disponibilitate în imbunătăţirea orizonturilor profesionale prin participarea la ateliere de lucru creative de învăţare nonformală şi proiecte extra-curriculare.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului “Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!”, contract nr. POSDRU/57/1.3./S/30074, susţinut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Red Point SA şi BiG Media Relaţii Publice SRL, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3.

Şcolile din Bucureşti sunt invitate la Grand Hotel Continental Bucureşti, începând cu orele 11:00, să descopere şi să creeze cele mai frumoase proiecte de educaţie nonformală pentru elevii lor. Seminarul îşi propune promovarea metodelor de educaţie nonformală aplicate la nivelul şcolilor din Bucureşti, prezentarea iniţiativelor instituţiilor de învăţământ şi proiecte ce au susţinut activităţi de învăţare nonformală. Şcolile invitate au oportunitatea de a-şi prezenta proiectele educaţionale şi de a crea propriile alternative de formare educaţională prin intermediul atelierelor de lucru din cadrul evenimentului..

Workshop-urile vor oferi cadrelor didactice posibilitatea de socializare şi vor crea un mediu prielnic schimbului de experienţă. De asemenea, elevii participanţi la seminarul de educaţie nonformală vor completa proiectele planificate de profesori cu nevoile directe ale acestora. La eveniment vor participa şcoli şi colegii naţionale care pot oferi un exemplu de succes prin prisma activităţilor extra-curriculare şi organizaţii care prin profilul lor susţin educaţia non-formală în şcoală.