Reprezentanţii şcolilor doctorale din ţară solicită elaborarea unor strategii de internaţionalizare a activităţii doctorale dezvoltate de IOSUD-urile din universităţile româneşti, în vederea diseminări internaţionale a rezultatelor cercetării doctorale, stabilirii de parteneriate reale şi de reţele academice doctorale în cadrul cărora tineri cercetători români să îşi poată confirma potenţialul.

Aceasta a fost concluzia primei Conferinţă naţionale a Instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat, care a fost organizată de către IOSUD — Universitatea din Craiova. „Ciclul al III-lea de studii universitare, doctoratul, reprezintă de fapt poarta deschisă către activitatea de cercetare performantă. De aceea, participanţii la prima Conferinţă naţională a Instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat au scos în evidenţă oportunitatea continuării activităţii de cercetare începute la nivel doctoral prin studii post-doctorale, care să conducă firesc către performanţă în cercetare şi, pentru cei care îşi desăvârşesc activitatea didactică, către procesul de abilitare„, se afirmă într-un comunicat al IOSUD-Universitatea din Craiova.

Potrivit sursei citate, participanţii au votat constituirea Forumului Naţional al Instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat din universităţile româneşti, urmând ca această iniţiativă să fie înaintată Consiliului Rectorilor din România spre analiză şi aprobare. „Sperăm că această iniţiativă va reprezenta o voce puternică şi va comunica poziţia Şcolilor doctorale din universităţile româneşti şi le va reprezenta în relaţia cu toate instituţiile decidente în domeniul educaţiei şi cercetării la nivel naţional (MEN, CNATCU, ARACIS, UEFISCDI)”, se mai spune în comunicat.

Temele abordate în cadrul Conferinţei naţionale a IOSUD-urilor au vizat cercetarea doctorală, problematica obţinerii atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat, îmbunătăţirea cadrului legislativ actual al procesului de acreditare şi reacreditare a domeniilor de doctorat şi a şcolilor doctorale, precum şi armonizarea relaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat.

„Dezbaterile au fost foarte intense, scoţând în evidenţă ambiguitatea legislativă şi frecvenţa alarmantă şi neperformantă a schimbărilor legislative, care nu permit validarea prin timp a măsurilor luate, nevoia imperioasă de colaborare între IOSUD-urile din universităţile româneşti pe de o parte şi dintre acestea şi Ministerul Educaţiei Naţionale pe de alta. Una dintre probleme spinoase care a revenit în discuţiile participanţilor a fost problema finanţării activităţii doctorale şi cea a fructificării rezultatelor cercetării doctorale, universităţile având menirea de a deveni centre puternice de diseminare şi implementare, cu impact economic concret, a rezultatelor cercetării doctorale. Participanţii şi-au exprimat convingerea că semnalizarea problemelor multiple, complexe, cu implicaţii majore în performanţa activităţii doctorale din universităţile româneşti va conduce, pe de o parte, la optimizarea cadrului legislativ şi, pe de alta, la valorizarea socială a activităţii de cercetare, care mobilizează energiile creatoare ale sistemului academic românesc”, se precizează în comunicatul IOSUD-Universitatea din Craiova. AGERPRES