Institutiile de invatamant preuniversitar de stat trebuie sa depuna raportul de evaluare interna si cererea de evaluare la inspectoratele scolare pana pe data de 23 octombrie, iar dosarele la Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), in functie de programare, pana la data de 30 octombrie.

Potrivit calendarului de evaluare si acreditare, ARACIP deruleaza procedurile de evaluare externa pentru autorizare si functionare provizorie in perioada 2 si 30 noiembrie. ARACIP va transmite catre MECI propunerile privind acordarea sau neacordarea autorizatiei provizorii pana la data de 11 noiembrie.

Pentru unitatile de invatamant care au primit cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a, invatamant liceal filiera tehnologica din planul de scolarizare pentru clasa a IX-a SAM, activitatile privind evaluarea in vederea acordarii autorizatiei de functionare provizorie pentru nivelul 2 de calificare se vor finaliza pana la data de 16 martie 2010, precizeaza ARACIP. Prevederile se aplica si pentru autorizarile solicitate privind programul „A doua sansa”. AGERPRES