Liga Studenţilor din Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi, vă informează că astăzi, 23.10.2010, a trimis Preşedinţiei României, Guvernului României, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Camerei Deputaţilor, Senatului României, dar şi parlamentărilor gălăţeni, o scrisoare deschisă referitoare la solicitarea de modificare a articolelor din proiectul de Lege a Educaţiei Naţionale, ce fac referire la componenţa comisiei de alegere a rectorului universităţii – Art.189 (4) / 192 (4) – şi a consiliului de administraţie al universităţii –, Art. 190 (7) / Art. 193 (7) – precum și la introducerea în componența forurilor decizionale a unui procentaj de minim 15% asistenți și lectori.

Considerăm că atât timp cât M.E.C.T.S. recunoaşte studenţii, ca parteneri şi membrii cu drepturi egale, aceştia nu pot fi excluşi din deciziile legate de managementul universităţilor şi facultăţilor.
Totodată, cerem încurajarea participării proactive a tinerelor cadre didactice la procesul decizional din forurile facultăţilor şi universităţilor din România.


Menţionăm că demersurile Ligii Studenţilor din Galaţi, sunt susţinute şi promovate de 31 de organizaţii studenţeşti din cele mai importante centre universitare din România:

– Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara

– Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă din Constanţa

– Organizaţia Studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

– Federaţia Asociaţiilor Studenţeşti din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

– Liga Studenţilor din Universitate „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

– Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

– Organizaţia Colegiul Studenţesc din Electronică din Bucureşti

– Organizaţia Studenţilor din Electrotehnică din Bucureşti

– Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” din Universitatea de Nord Baia Mare

– Liga Studenţilor în Medicină Bucureşti

– Liga Studenţilor la Medicină Dentară Bucureşti

– Organizaţia Studenţilor Economişti din Cluj-Napoca

– Liga Studenţilor Electrotehnişti din Iaşi

– Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Timişoara

– Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi

– Clubul Studenţilor Economişti din Sibiu

– Liga Studenţilor din Facultatea de Litere din Sibiu

– Societatea Studenţilor Europenişti din Cluj-Napoca

– Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Timişoara

– Organizaţia Studenţilor Hidrotehnişti din Timişoara

– Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara

– Asociaţia Studenţilor de la Bioinginerie din Iaşi

– Asociaţia Studenţilor de la Bussiness Cluj-Napoca

– Organizaţia Viitorilor Ingineri din Severin

– Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi

– Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetica din Timişoara

– Liga Absolvenţilor şi Studenţilor la Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din Sibiu

– Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

– Timişoara Dental Students Association – Timişoara

– Organizaţia Studenţească „Traian Lalescu” din Timişoara

– Societatea Studenţilor Medicinişti Hippocrates din Sibiu

– Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara