teza unica.jpgTezele cu subiect unic din al doilea semestru al anului scolar 2008-2009 vor fi sustinute de peste 430.000 de elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a, potrivit datelor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECI). Dintre acestia, aproximativ 218.360 sunt elevi in clasa a VII-a iar 213.729 in clasa a VIII-a. Astfel, prima teza va fi sustinuta in data de 29 aprilie, la Limba si literatura materna. La aceasta teza sunt asteptati sa participe circa 23.000 de elevi (11.000 elevi de clasa a VII-a si 12.000 de clasa a VIII-a). În data de 5 mai va fi sustinuta teza la Limba si literatura romana iar in 13 mai, cea la Matematica. Ultima teza cu subiect unic, cea la alegere la Istorie sau Geografie, sustinuta de elevii claselor a VIII-a va avea loc in 21 mai.

In dimineata in care se sustine fiecare proba, reprezentantii ministerului vor extrage varianta de subiect din cele zece realizate de Centrul National pentru Curriculum si Invatamant Preuniversitar. In intervalul orar imediat urmator, centrele de comunicare vor prelua, decripta si multiplica variantele de subiect. Acestea trebuie distribuite catre unitatile de invatamant. Durata fiecarei teze cu subiect unic este de doua ore din momentul primirii subiectelor de fiecare elev. Subiectele sunt elaborate la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Învatamantul Preuniversitar, conform programei scolare parcurse pana la data desfasurarii tezei, in conformitate cu temele selectate din programa scolara si comunicate scolilor.

Potrivit metodologiei in vigoare, fiecare teza unica va fi corectata de profesorul de specialitate care a predat la clasa (care va corecta lucrarile in scoala) si de profesorul evaluator din centrul de evaluare extern unitatii de invatamant de la care provine teza. Metodologia precizeaza ca elevii vor fi asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase, si nu pe unitate scolara, conform unei liste nominale afisate in prealabil iar durata activitatii de evaluare va fi de maximum trei zile pentru fiecare scoala, inclusiv ziua in care s-a sustinut proba, iar in centrele de evaluare, de maximum patru zile.

Lucrarile care initial au primit note finale cuprinse intre 4,50 si 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99 sau o nota finala cel putin egala cu 9,50, vor primi nota definitiva acordata de comisia de contestatii. De asemenea, vor fi sanctionate, in conformitate cu prevederile legale, cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional legate de organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic (furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari), care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari ce atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor care le revin. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sesizeaza in scris organele de cercetare penala. În media de admitere in licee sau scoli de arte si meserii, media generala obtinuta la tezele cu subiect unic are o pondere egala (50%) cu media generala de absolvire a claselor V-VIII.