sigla-crj.jpgCentrul de Resurse Juridice anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea unui expert formator, în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea mecanismelor de acţiune şi a competenţelor actorilor din învăţământul preuniversitar pentru a contribui la creşterea calităţii climatului educaţional prin transfer de practici inovative în Regiunea Bucureşti-Ilfov. Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi consultate pe pagina de prezentare a proiectului aici.

În perioada octombrie-noiembrie 2011 se vor desfăşura 3 cursuri de formare destinate elevilor (16-18 ani) pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi civice. Temele abordate includ: managementul conflictelor, egalitate de şanse şi nediscriminare, comunicare şi leadership, cetăţenie activă (temele sunt orientative, pe lângă acestea pot fi abordate şi alte subiecte pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi civice). Toate activităţile vor avea loc în Bucureşti.

Responsabilităţile expertului în cadrul proiectului vizează:

– participare la reuniunile de lucru pentru stabilirea aspectelor organizatorice legate de cursuri;

– conceperea designului de curs şi realizarea materialelor de instruire;

– furnizarea a 3 cursuri de formare destinate elevilor (activitatea se desfăşoară în co-training);

– furnizarea de asistenţă elevilor, pentru realizarea aplicaţiilor ce constituie proba practică a examenului de absolvire;

– realizarea de rapoarte privind activităţile realizate.

Cerinţe specifice:

– studii superioare în domeniul socio-uman, cu formare continuă şi experienţă de lucru minim 5 ani;

– experienţă de minim 3 ani în activităţi legate de contextul educaţional sau al formării adulţilor;

– portofoliu relevant de cursuri concepute şi furnizate, pe domeniul vizat de prezenta selecţie;

– cunoştinţe avansate de limba engleză şi de utilizare a computerului;

– disponibilitate de participare la activităţile proiectului conform cerinţelor;

– cunoştinţele/experienţa anterioară în domeniul metodelor alternative de soluţionare a conflictelor (mediere sau practici restaurative) constituie avantaj.

Documente necesare pentru participarea la selecţie:

– CV model Europass în limba română;

– Prezentare portofoliu relevant de cursuri concepute şi furnizate, inclusiv cu menţionarea materialelor elaborate;

– Scrisoare de motivaţie;

Documentele solicitate trebuie transmise până la data de 25 septembrie 2011, la adresa de e-mail luca@crj.ro. Aplicaţiile incomplete, nu vor intra în procesul de evaluare.
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. Acestea vor transmite ulterior diplomele relevante care să ateste expertiza precizată în CV, inclusiv certificatul care atestă competenţele de formator. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la 021/ 212.05.20 pe asistent manager Luca Dragoş Bica.