usamv_cluj.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca găzduiește pe 27 aprilie, de la ora 12.00, în Amfiteatrul Bleumarin din incinta Institutului de Științele Vieții, ședința reunită a Societății de Horticultură și Silvicultură din Transilvania (SHST) și a comisiilor de lucru ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”(ASAS), Filiala Cluj, coordonate de membrii SHST.

Discuțiile, care continuă problematica legată de activitatea științifică și publicistică începute la masa rotundă SHST din data de 11 noiembrie 2011, vor dezvolta teme referitoare la importanța publicațiilor științifice, bazele de date și revistele de impact în care pot fi valorificate rezultatele științifice de către membrii societății, alegerea jurnalelor și a domeniilor adecvate.

La această întâlnire vor participa peste 100 de membri și invitați cu realizări deosebite prin prisma publicațiilor științifice, a vizibilității și a relevanței ilustrate de WoS/SCIE, SciVerse Scopus, getCITED etc. și care vor prezenta, sub diverse aspecte, valorificarea activității științifice de către studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice.