Camera Deputaţilor a adoptat, pe 13 mai, un proiect de lege care prevede că funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director se vor ocupa prin concurs, cu condiţia obţinerii calificativului „foarte bine” în ultimii 4 ani. S-au înregistrat 222 voturi ‘pentru’, 77 ‘împotrivă’ şi 2 abţineri.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul corelării perioadei de 4 ani a mandatului inspectorilor şcolari generali, inspectorilor şcolari generali adjuncţi, inspectorilor şcolari şi directorii caselor corpului didactic, cu una dintre condiţiile de ocupare a acestor funcţii, referitoare la calificativul anual, care, în prezent, se acordă pentru ultimii 5 ani.

Astfel, funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului didactic se ocupă, prin concurs, de către cadre didactice titulare, cu diplomă de licenţă, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral evaluate şi prin calificativul „foarte bine” obţinut în ultimii 4 ani, şi nu în ultimii 5 ani, cum este în prezent, prevede proiectul.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului se va modifica în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Camera Deputaţilor este prima sesizată, Senatul este for decizional. AGERPRES