Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat pe 23 decembrie două acte normative ale căror obiective sunt prevenirea, combaterea şi interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar din România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, au fost emise un ordin de ministru care adoptă planul de acţiune privind desegregarea şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar şi un ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare.

Ordinul de ministru privind interzicerea oricărei forme de segregare în şcolile din România stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, şi criteriul dizabilităţii sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al părinţilor/familiilor, mediul de rezidenţă şi performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.

În acest sens, este interzisă separarea fizică a şcolarilor care provin din familii cu acelaşi nivel socio-economic în grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilităţi din învăţământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporţionat în raport cu majoritatea, a informat sursa citată.

„Cred sincer că şcoala trebuie să fie spaţiul care oferă fiecărui copil, indiferent de rasă, etnie, sex sau condiţie socială, şansa unei dezvoltări armonioase. În acest sens am adoptat un plan de măsuri coerent, care vine cu obiective clare de îmbunătăţire a cadrului legislativ privind desegregarea şcolară. Ne-am propus, apoi, colectarea de date statistice şi realizarea unei hărţi a segregării şcolare pentru intervenţie imediată, formarea cadrelor didactice în spiritul unei şcoli incluzive sau programe de educaţie parentală. În paralel, prin ordinul de redefinire a segregării şcolare, am interzis orice formă de segregare în şcolile din România, atât pe criteriul etnic, dar şi pe cel al dizabilităţii sau cerinţelor educaţionale speciale, al statutului socio-economic al părinţilor/familiilor, al mediului de rezidenţă şi al performanţelor şcolare ale elevilor. Un lucru e mai important decât aceste normative: efortul fiecăruia dintre noi, adulţii, de a face ca lucrurile să se întâmple zi de zi”, a declarat ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

Harta segregării ar urma să fie elaborată pe baza colectării de date din toate unităţile de învăţământ preuniversitar. De asemenea, sunt prevăzute acţiuni pentru consolidarea parteneriatului scoală-părinţi şi programe de educaţie parentală, precum şi măsuri care vor contribui la promovarea diversităţii şi a incluziunii în sistemul naţional de educaţie.

Totodată, inspectoratele şcolare judeţene/ISMB şi comisiile şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii vor monitoriza sistematic, anual, toate formele de segregare şcolară (pe toate criteriile) în toate unităţile de învăţământ preuniversitar.

Datele vor fi colectate pe baza tuturor indicatorilor stabiliţi de metodologiile de monitorizare a segregării şcolare, centralizate la nivelul judeţului/Municipiului Bucureşti şi ulterior raportate Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională. De asemenea, inspectoratele şcolare vor verifica dacă dispunerea elevilor în grupele/clasele de început de nivel de studii (grupa de ante-preşcolari sau preşcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) respectă diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripţiei şcolare.

În momentul în care identifică o formă de segregare şcolară, unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia să adopte şi să implementeze măsurile de remediere aferente. Totodată, ARACIP va evalua, cu prioritate, în timpul vizitelor efectuate în vederea acreditării şi evaluării externe periodice, respectarea prevederilor privind interzicerea segregării şcolare.

Implementarea planului de acţiune va fi coordonată de Comisia Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională, organism în subordinea MENCS, constituit din specialişti din minister, mediul academic, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii relevante. Termenele de realizare/implementare a acestor obiective sunt fixate în intervalul ianuarie – septembrie 2017. AGERPRES