Fundatia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunta deschiderea procedurii de selectie pentru angajarea cu norma partiala a doi experti in consiliere scolara, pentru proiectul „Calitate in educatie prin mediere si practici restaurative”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finantare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Proiectul contribuie la promovarea unor noi metode de interventie in situatii de conflicte si violenta scolara, la dezvoltarea serviciilor de consiliere in unitati de invatamant din Regiunea Bucuresti – Ilfov. Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi consultate pe pagina de prezentare a proiectului.

Responsabilitatile expertilor in cadrul proiectului vizeaza:

– realizarea unor activitati informativ-educative in 12 unitati de invatamant, pentru promovarea nondiscriminarii, comunicarii non-violente si a principiilor restaurative in abordarea situatiilor conflictuale;

– participare la realizarea de materiale informative, proceduri si instrumente de lucru pentru activitatea consilierilor scolari;

– oferirea de suport consilierilor scolari din reteaua pilot constituita in cadrul proiectului (formata din 12 unitati de invatamant) pentru aplicarea medierii si a practicilor restaurative in situatii de conflicte sau violenta scolara;

– planificarea, coordonarea, monitorizarea activitatilor in retea, asigurand realizarea indicatorilor din proiect;

– participare la realizarea unui ghid de bune practici pentru activitatea consilierilor scolari;

– participare la activitatile de evaluare si raportare din cadrul proiectului.

Expertii trebuie sa dovedeasca foarte bune abilitati de planificare, organizare, coordonare, capacitate sporita de a lucra individual si in echipa. Experienta anterioara in implementarea de proiecte finantate din fonduri europene poate constitui avantaj.

Cerinte specifice:

– Studii superioare in domeniul socio-uman si formare continua;

– Experienta de minim 3 ani in mediul educational si experienta in consiliere scolara;

– Disponibilitate de participare la activitatile proiectului conform nevoilor;

– Cunostinte avansate de limba engleza si de utilizare a computerului.

Documente necesare pentru participarea la selectie:

– CV model Europass in limba romana;

– Scrisoare de motivatie.

Documentele solicitate trebuie transmise pana la data de 22 martie, la adresa de e-mail luca@crj.ro. Pentru informatii suplimentare: Manager Proiect: Ema – Elza Seclaman.Tel. 021- 212.05.20; 0728.033.469.