Seminar franco-român la Universitatea din Bucureşti

univ_buc_intreaga.jpgMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va organiza joi şi vineri seminarul juridic franco-român “Construcţia europeană şi evoluţia dreptului urbanismului – studiu comparat România-Franţa”.

Înscris în cadrul parteneriatului strategic franco-român, seminarul reprezintă o etapă importantă în procesul de actualizare a legislaţiei româneşti privind amenajarea teritoriului şi urbanismul prin adaptarea acesteia la practicile şi reglementările din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi la directivele europene.

“Evenimentul vizează analiza practicii judiciare în domeniul urbanismului prin identificarea principalelor probleme existente şi prezentarea jurisprudenţei şi a experienţei din perspectiva instituţiilor şi a experţilor participanţi. Vor fi analizate practicile în domeniu pentru identificarea disfuncţiilor. Juriştii români şi cei francezi vor face schimb de informaţii şi experienţe privind problemele identificate în anumite cazuri particulare din domeniu şi vor fi dezbătute condiţiile juridice necesare pentru un urbanism eficient şi oportunitatea iniţierii unor specializări universitare în acest domeniu” – precizează organizatorii.

Prima zi a seminarului va cuprinde trei sesiuni, cu temele: Dreptul la informare şi participarea publicului la activitatea de urbanism, Accesul la judecător în domeniul urbanismului şi Contenciosul în domeniul urbanismului în Franţa şi în România. Ziua a doua cuprinde sesiunea “Ce restricţii ale dreptului de proprietate sunt justificate de dezvoltarea urbană durabilă?”, urmată de o masă rotundă cu tema “Ce perspective sunt pentru evoluţia dreptului urbanismului românesc? Formarea juriştilor români specializaţi în dreptul urbanismului”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Centrul de teoria generală a dreptului şi de drepturi noi, Colegiul juridic franco-roman de studii europene şi Asociaţia Franco-Română a Juriştilor şi va avea loc în Sala Stoicescu a Facultăţii de Drept. De asemenea, şi-au acordat sprijinul Ministerul francez al Ecologiei, Energiei, Dezvoltării Durabile şi Mării, Grupul de cercetare a instituţiilor şi dreptului amenajării teritoriului, urbanismului şi habitatului, Registrul Urbaniştilor din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei, informează un comunicat remis miercuri AGERPRES de Universitatea din Bucureşti.

Sunt aşteptaţi să participe la seminar aproape 100 de persoane, publicul-ţintă fiind constituit de reprezentanţi ai administraţiei publice şi centrale, ai mediului universitar şi profesional, ai ONG-urilor, magistraţi, avocaţi, notari şi experţi francezi. AGERPRES