În data de 25 februarie, a avut loc la Arad seminarul cu tema „Combaterea violenţei în scoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi”.

Evenimentul face parte din proiectul „Tinerii împotriva violenţei” , proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii, Agenţia OSC şi Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei. Seminarul i-a provocat pe cei prezenţi la o discuţie despre modalităţi eficiente de comunicare internă şi externă în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cu scopul de a diminua efectele negative ale unor astfel de comportamente în perimetrul instituţiei.


Dezbaterea s-a desfăşurat în două etape: în prima etapa a fost prezentat proiectul de către Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. Doamna Mădălina Popiţu, reprezentantă a Salvaţi Copiii Timiş, a prezentat participanţilor activităţile desfăşurate de organizaţie până acum precum şi rezultatele acestora. De asemenea, a fost rulat filmuleţul realizat în cadrul Forumului Naţional al Copiilor, manifestare ce a avut loc sub egida proiectului „Tinerii împotriva violenţei” în vara anului 2010.

Şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la tema abordată dar şi despre oportunitatea colaborării la un astfel de proiect următoarele persoane: Anca Marilena Lupei Inspector pentru educaţie permanentă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, care a subliniat importanţa învăţării pe termen lung dar şi a proiectelor care să reunească eforturile tuturor instituţiilor implicate în procesul educativ; domnii Claudiu Rădoi – Ofiţer specialist al Compartimentului de prevenire şi combatere a criminalităţii la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad – şi Ovidiu Liber – Agent Relaţii publice în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie au exprimat sprijinul pe care sunt dispuşi să îl acorde activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de către şcoli; doamna Angela Plăcintar – Director al CJRAE Arad, a prezentat audienţei activitatea Centrului dar şi concluziile cursurilor de formare organizate de ISE în cadrul proiectului, la care domnia sa a participat.

În incheierea primei părţi a seminarului, domna Adina Măcinic, profesor în cadrul CJRAE Arad, a susţinut o prezentare referitoare la cauze şi tipologii de violenţă, provocând participanţii să asocieze aspectele teoretice ale prezentării cu elemente întâlnite în filme documentare.

Cea de-a doua etapă a evenimentului a fost dedicată exclusiv soluţiilor de comunicare. Ghidul de comunicare, editat de Agenţia OSC, a fost propus spre analiză şi îmbunătăţire. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a consulta alternativele propuse şi de a veni cu sugestii pentru optimizarea instrumentelor şi a frecvenţei cu care ar trebui să se desfăşoare procesul de comunicare între şcoala şi structurile externe dar şi în interiorul instituţilor de învăţământ. Ghidul de comunicare a fost analizat pe grupe de lucru, iar observaţiile au fost notate pe flipchart şi prezentate în faţa celorlalţi participanţi.