galati2.jpgPe 20 mai 2010 a avut loc la Galaţi seminarul cu tema “Combaterea violenţei în scoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi”. Evenimentul face parte din proiectul “Tinerii împotriva violentei”, proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia OSC.

Seminarul i-a provocat pe cei prezenţi la o discuţie despre modalităţi eficiente de comunicare internă şi externă în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cu scopul de a diminua efectele negative ale unor astfel de comportamente în perimetrul instituţiei.

Dezbaterea s-a desfăşurat în două etape: în prima etapa a fost prezentat proiectul de către un reprezentant al Agenţiei OSC. De asemenea, şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la tema abordată dar şi despre oportunitatea colaborării la un astfel de proiect următoarele persoane: Doru RESMERIŢA Inspector General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; Ghiţă NAZARE, Inspector Şcolar Management Educaţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; Silvia BANEA, Coordonator CJRAE – CJAP; Florentina PALAGA, Psiholog la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Mihaela ENE, psiholog în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi a prezentat o analiză pe anul 2009 a infracţiunilor comise de minori precum şi o perspectivă psiho-juridică de abordare a violenţei şcolare.

În incheierea primei etape a seminarului, Madalina NOVAC, profesor de la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, a dat un exemplu de bună practică în domeniul combaterii violenţei în şcoală, prezentând proiectul „NU VIOLENŢA NE FACE MAI PUTERNICI!”, desfăşurat în şcoala pe care o reprezintă.

Cea de-a doua etapă a evenimentului a fost dedicată exclusiv soluţiilor de comunicare. Ghidul preliminar de comunicare, editat de Agenţia OSC, a fost propus spre analiză şi îmbunătăţire. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a consulta alternativele propuse şi de a veni cu sugestii pentru optimizarea instrumentelor şi a frecvenţei cu care ar trebui să se desfăşoare procesul de comunicare între şcoala şi structurile externe – ISJ, CCD, MECTS, presă etc, dar şi în interiorul instituţilor de învăţământ – elevi, profesori, psihologi şcolari, manageri, părinţi. Ghidul de comunicare a fost analizat de 5 grupe de lucru, iar observaţiile au fost notate pe flipchart şi prezentate în faţa celorlalţi participanţi.

Cei 60 de participanţi au apreciat iniţiativa Ministerului de a realiza un astfel de seminar şi şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la evenimente viitoare dar şi de a primi informaţii despre desfăşurarea proiectului.