Pe data de 7 decembrie s-a desfăşurat la Hotel Confort Traian seminarul cu tema „Combaterea violenţei în şcoli- o mai bună comunicare între Şcoală, Copii şi Părinţi”, seminar inclus în activităţile proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, iniţiat de Ministerul Educaṭiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

„Tinerii împotriva violenţei” este un proiect strategic, finanţat din Fondul Social European pe o perioadă de 36 de luni. Acesta contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uman- POS DRU. Partenerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului angrenaţi în acest proiect sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaṭiei, Organizaţia „Salvaţi Copiii” şi Agenṭia OSC.

Seminarul privind violenţa în şoli a reunit sub aceeaşi cupolă aproximativ 60 de participanţi din sectorul 6: directori de colegii, licee şi grupuri şcolare, profesori din Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare, consilieri şcolari, reprezentanţi ai Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate, precum şi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Prima prezentare din cadrul seminarului a aparţinut Claudiei ATANASOAE, Branch Manager al Agenţiei OSC, partener al proiectului „Tinerii împotriva violenţei” pe componenta de comunicare. Aceasta a vorbit despre importanţa implementării acestui proiect, subliniind totodată rolul Agenţiei OSC în cadrul acestuia.

Următoarea prezentare a fost susţinută de către Adina TATU, psiholog al Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, care a prezentat participanţilor la seminar un material despre sesiunile de educaţie non-formală organizate de voluntarii Organizaţiei în cadrul unităţilor de învăţământ din Bucureşti. Cei prezenţi în sală s-au arătat interesaţi de jocurile de rol şi cele educative interpretate de elevi.

Tot în prima parte a seminarului, Gabriela DRAGOI, Consilier Psihopedagog la Colegiului Tehnic „Petre Maior” a prezentat participanţilor aspecte importante despre Managementul conflictului, abordând teme precum stilurile de abordare a conflictelor şi strategii de abordare constructiva a conflictului.

Daniela Florentina DRAGHICI, Profesor Psiholog în cadrul Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei” a prezentat auditoriului o abordare constructivă asupra prevenirii şi diminuării violenţei în şcoli, o scenetă de teatru didactic realizată chiar de elevii Colegiului Tehnic „Gh. Airinei”.

Reprezentantul Centrului Muncipiului Bucureṣti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Prof. Dr. Sociolog Adrian IBIŞ a susţinut o prezentare cu titlul „Violenţa în mediul educaţional: sistem cauzal ṣi soluţii”, reuşind să surprindă aspecte importante referitoare la identificare celor mai bune soluţii la nivel de societate privind prevenţia şi combaterea fenomenului violenţei în şcoli.

Gabriel ENACHE, Comisar Şef în cadrul Poliţiei de Proximitate sector 6 a prezentat lista unităţilor de învăţământ care prezină situaṭii de risc în ceea ce priveşte violenţa în şcoli şi a expus publicului prezent în sală proiectul iniţiat de Poliţia de Proximitate sector 6, „Security Marketing”, proiect care vizează în primul rând siguranţa în şcoli ṣi bineînţeles modalităţile de stopare a actelor violente petrecute în interiorul şi în vecinătatea unităţilor de învăţământ.

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a vorbit Cosmin CHESARU, ofiţer specialist principal Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale. Acesta a relatat punctul de vedere al Jandarmeriei Române în ceea ce priveşte violenţa în şcoli şi a expus participanţilor modalităţi de crearea a unor parteneriate între unităţile de învăţământ ṣi reprezentanţii Jandarmeriei, pentru prevenirea ṣi diminuarea actelor antisociale petrecute între tinerii elevi.

În cea de-a doua parte a seminarului, participanţii au luat parte la un workshop pe tema violenţei în şcoli, s-au împărţit pe grupe de lucru şi au încercat să identifice actorii principali cu care unităţile de învăţământ ar trebui să comunice, astfel încât, prin dezvoltarea unor parteneriate puternice între toate instituţiile implicate în viaţa şcolară, să se creeze un cadru optim pentru implementarea celor mai bune soluţii pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoli.

Toate observaṭiile facute de participanṭi în cadrul workshop-ului vor fi analizate şi incluse în Ghidul de comunicare final privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, care va fi publicat pe platforma proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro.