piatra neamt2.jpgLa Piatra Neamţ a avut loc pe 26 mai seminarul cu tema “Combaterea violenţei în şcoli: o mai buna comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” . Evenimentul face parte din proiectul “Tinerii împotriva violenţei” , proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Institutul pentru Ştiinte ale Educatiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia OSC.

Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” este un proiect strategic, finanţat din Fondul Social European, pe o perioada de 36 de luni. Acest proiect contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate.

Obiectivul general al proiectului „Tinerii împotriva violenţei” vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

În prima parte a seminarului au fost prezentate detalii despre proiect de către reprezentanţii partenerilor din proiect: Alina Duca, de la Agenţia OSC şi Irina BALŢATESCU, de la Organizaţia Salvaţi Copiii Piatra Neamţ. Au urmat ample prezentări legate de fenomenul violenţei în şcoală, precum şi propuneri şi sugestii de combatere a acestuia. Inspectorul Adjunct Vasile MUNTEANU, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, a prezentat raportul ISJ privind dimensiunea fenomenului de violenţă în şcoală-sem I anul şcolar 2009/2010, un raport privind paza şcolilor din judeţul Neamţ precum şi prezentarea concluziilor rezultate în urma dezbaterilor cu elevii şi cadrele didactice.

Mihaela SOFRONIA, Directoarea Casei Corpului Didactic Neamţ, a prezentat detalii despre activitatea instituţiei, mai ales în legătură cu fenomenul violenţei în şcoli. În cadrul seminarului au luat de asemenea cuvântul: Ionuţ SAVIN, Ofiţer Prevenire, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ; Cătălin RESMERIŢA, Ofiţer Informare şi Relaţii Publice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ; Melania PLEŞA, Director, CJRAE Neamţ prezentarea activitatăţii instituţiei; Lili CREŢU, Învăţător, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Piatra Neamţ.

Eugen SIMION, Şef Serviciu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a prezentat o analiză a fenomenului de violenţă în şcoală. Constanţa Gabriela PRICOPE, Profesor Psiholog la Colegiul Naţional „Roman Vodă”, a prezentat o analiză a factoriilor psiho-sociali ai violenţei din mediul şcolar. Psihologul Iulia TALMACIU de la Colegiul Tehnic Petru Poni, ne-a vorbit despre legătura dintre anxietate şi violenţă.

Reprezentantul C.S.E.I. Comuna Ştefan cel Mare, Asistent Social Cristina SBURLEA, a vorbit despre metodele de prevenire a violenţei în şcoli şi a oferit exemple de bună practică. Elena ANDONESCU, Profesor Psiholog la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu a dat detalii despre proiectul educativ “Soluţionarea Constructivă a Conflictelor din Şcoală”, realizat în colegiul Cartianu. Prezentarile au fost interactive, implicand toti cei 40 de participanţi la seminar.

În cea de-a doua parte a seminarului, toti cei prezenti au participat la un workshop în care s-a discutat pe baza ghidului de comunicare „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii”. Ghidul preliminar de comunicare, realizat de Agenţia OSC, a fost analizat de 3 grupe de lucru. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a consulta alternativele propuse şi de a veni cu sugestii pentru optimizarea instrumentelor şi a frecventei cu care ar trebui să se desfăşoare procesul de comunicare între şcoală şi structurile externe – ISJ, CCD, MECTS, presă etc, dar şi în interiorul instituţilor de învăţământ – între elevi, profesori, psihologi şcolari, manageri, părinţi.

Participanţii la seminar au apreciat iniţiativa Ministerului de a realiza un astfel de eveniment şi şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la evenimente viitoare dar şi de a primi informaţii despre desfăşurarea proiectului. Observaţiile, discuţiile, sugestiile şi părerile participanţilor au fost notate şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea şi completarea ghidului de comunicare. Seminarul a fost interactiv şi utilitatea lui a fost recunoscută de către cei care au luat parte la eveniment.