seminar_sectorv-1.jpgPe 4 noiembrie s-a desfăşurat în sectorul 5 seminarul cu tema “Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între Şcoală, Copii şi Părinţi”. Seminarul face parte din activitățile proiectului strategic “Tinerii împotriva violenţei”, finanţat din Fondul Social European, pe o perioadă de 36 de luni.

Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU, domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ṣtiinţe ale Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia OSC.

În prima parte a seminarului, doamna Adina Tatu, Psiholog in cadrul Organizaţiei “Salvaţi Copiii” a abordat tema “Agresivitate, violenţă, strategii de prevenire a violenţei în mediul educaţional”şi ulterior a prezentat auditoriului materiale cu privire la activităţile realizate în cadrul acestui proiect de organizaţia “Salvaţi Copiii”la Forumul Copiilor, desfăşurat în perioada 25 – 26 septembrie.

Claudia Atănăsoae, Senior Consultant în cadrul Agenţiei OSC a prezentat proiectul “Tinerii împotriva violenţei” în calitate de mediator al seminarului, furnizând auditoriului informaţii legate de scopul organizării seminariilor şi de necesitatea sustenabilităţii acțiunilor demarate prin prezentul proiect şi după finalizarea acestuia.

Au susţinut alocuţiuni cu privire la fenomenul violenţei în mediul şcolar reprezentantul Inspectoratului General al Jadarmeriei Române, domnul Cosmin Chesaru şi Directorul Executiv al Directiei de Poliţie Comunitară din sectorul 5 Bucureşti, domnul Ciubotaru Mihai.

Profesorul Dr. Adrian Ibiş, reprezentant al CMBRAE a susţinut un discurs pe tema “Violenţa ca sistem “, indicând faptul că violenţa şcolară din sistemul românesc nu este un fenomen izolat. Dipotrivă, violenţa în şcoală este o expresie a violenţei din societatea românească, ţările europene confruntându-se la rândul lor cu aceeaşi problemă.

Costica Vărzaru, Director al Liceului Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, a prezentat o alocuţiune cu tema “Violenţa şcolară-Factori de risc în adolescenţă” subliniind influenţa mediului social, a situaţiei economică şi inegalităţilor sociale în dezvoltarea fenomenului de violenţă şcolară. S-au abordat de asemenea aspecte privind disfuncţionalităţile la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, liberalizarea mass-media, lipsa exerciţiului democratic şi accesul facil la mijloace de agresiune.

Camelia Ion, Consilier Şcolar la Grupul Şcolar “Dimitrie Gusti”, a evidenţiat aspecte precum necesitatea implementării măsurilor de prevenţie a situaţiilor de violenţă în şcoli. S-a punctat, de asemenea, rolul psihologului în cadrul unei unităţi de învăţământ, atât din punct de vedere al suportului oferit elevilor, cât şi al cadrelor didactice. Dirigintele constituie, de asemeena, unul dintre actorii centrali care poate să identifice o problemă şi să medieze un consens între actorii implicaţi în situaţii conflictuale.

Din discuţii, s-a făcut distincţia între caracterul proactiv şi cel reactiv al demersurilor de combatere a violenţei: în timp ce cadrele didactice, cu precădere directorii, diriginţii, profesorii, consilierii şcolari, dar şi elevii şi părinţii se pot implica activ în prevenirea cazurilor de violenţă, organele de poliţie abilitate nu pot decât să acţioneze reactiv, după producerea incidentelor violente, prin sancţiuni şi penalizări direct proporţionale cu natura faptelor.

S-a subliniat aspectul tridimensional al combaterii proactive a violenţei, respectiv importanţa interacţiunii părinte-elev-profesor, dar şi implicaţia directă a măsurilor reactive luate de organele autoritare competente. În acest sens s-a indicat o mai bună colaborare între actorii implicaţi în gestionarea cazurilor de violenţă, respectiv actorii şcolari decizionali, cadrele didactice şi poliţia de proximitate, în scopul demarării unor măsuri imediate cât mai eficiente.

În cea de-a doua parte a seminarului participanţii au avut ocazia să dezbată în cadrul unui workshop soluţiile incluse în draftul Ghidului de comunicare privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, elaborat de Agenţia OSC, partener al proiectului pe componenta de comunicare.

Soluţiile propuse de participanţi în cadrul workshop-ului vor fi incluse în Ghidului de comunicare final care va fi publicat pe platforma proiectului Tinerii împotriva violenţei: www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro.