În data de 17 martie, la Slatina, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul Combaterea violenţei în şcoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi s-a bucurat de prezenţa a peste 30 de persoane, directori de colegii, licee şi grupuri şcolare din judeţul Olt, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesori psihologi, membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor, autorităţi locale. Dezbaterea s-a focusat pe găsirea unor metode eficiente de comunicare internă şi externă, atât în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cât şi cu scopul de a diminua imaginea negativă pe care astfel de incidente o creează asupra unei instituţii de învăţământ.


Seminarul a început cu prezentarea detaliilor despre proiect, realizată de Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. Prezentă la eveniment, doamna Sorina Dumitrescu, de la Organizaţia „Salvaţi Copiii” a prezentat participanţilor activităţile din cadrul proiectului precum şi un scurt film realizat cu ocazia Forumului Naţional al Copiilor, manifestare ce a avut loc în vara anului 2010.

În prima parte a seminarului s-au susţinut scurte alocuţiuni pe tematica prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare şi au menţionat importanţa colaborării inter-instituţionale în procesul de minimizare a numărului cazurilor de violenţă şcolară următoarele persoane: Simona Ene, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Nineta Andronie, Coordonator CJAAP, din cadrul CJRAE Olt, Iulian Nicolae, Inspector principal, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Nicolae Niculăiţă, Ofiţer – prevenirea şi combaterea criminalităţii, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea domnului Constantin Nechifor – cadru universitar la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, care a susţinut o prelegere despre cauze ale violenţei în rândul tinerilor.

În partea a doua, participanţii au primit draftul Ghidului de comunicare în varianta printată şi au fost rugaţi să vină cu sugestii referitoare la îmbunătăţirea acestuia. Au fost formate echipe iar după timpul alocat pentru a analiza propunerile ghidului, câte un reprezentant al fiecărei echipe a prezentat concluziile. Seminarul a fost înregistrat audio, iar propunerile participanţilor se vor regăsi în ghidul de comunicare final.