educatia_in_lume.jpgRecent a văzut lumina tiparului volumul „Educaţia în lume”, scris de conf. univ-dr. Dumitru Popovici. Lucrarea, premieră în literatura română de specialitate, evidenţiază posibilitatea analizei educaţiei din perspectivă comparativă. A apărut la Editura „Alma Mater” din Sibiu şi poate fi cumpărată la preţul de 22 de lei.

Cartea este destinată studenţilor care doresc să aprofundeze problematica educaţiei dar şi tuturor acelora, părinţi, profesori, educatori în general, cărora nu le este indiferentă calitatea educaţiei din România şi vor să cunoască mai mult despre organizarea şi punerea ei în fapt pe alte meridiane şi paralele ale lumii.

Noul orizont interpretativ asupra educaţiei pe care-l propune această carte aduce un plus de cunoaştere lărgind considerabil posibilitatea înţelegerii educaţiei, decantarea particularităţilor şi sinteza aspectelor generale ce caracterizează acest fenomen. Cu siguranţă că educaţia naţională se prezintă într-o altă lumină, în una nouă, părăsită de caracterul sufocant al abordării ei ca prezenţă endemică, oferindu-i-se astfel cititorului şansa construirii unei reprezentări întregite şi veridice care, altfel, nu este posibilă.

Din cuprins amintim capitolele: „Fundamente ale cercetării comparative a educaţiei”; „Scurtă istorie a Educaţiei comparate”; „Metodologia cercetării comparative”; „Problemele educaţiei în lumea contemporană”; „Sisteme educative: Germania, Franţa, Anglia, Italia, Spania, USA, Japonia, ş.a.”.