elemente_didactica.jpgEditura Institutul European a publicat volumul „Elemente de didactica a activitatilor de educare a limbajului”, scris de Angelica Hobjila. Cartea are 254 de pagini si poate fi achizitionata la pretul de 39 RON.
Avand ca premisa o abordare nuantata – prin raportare la specificul prescolaritatii – a (auto)comunicarii si a coordonatelor „educarii” acesteia, lucrarea se constituie, pe de o parte, intr-o incercare de deschidere/redimensionare a perspectivei viitorilor/actualilor educatori – prin ilustrarea unora dintre reperele teoretice si aplicative care definesc si individualizeaza activitatile de educare a limbajului la nivel preprimar.

Prin maniera prezentarii/delimitarii diferitelor continuturi abordabile in etapa prescolaritatii, ca si prin sugestiile de ordin didactic asociate acestora, lucrarea poate reprezenta un punct de plecare in pregatirea studentilor specializarii Pedagogia invatamantului primar si prescolar, precum si un reper in formarea continua a cadrelor didactice care profeseaza la acest nivel.

Lucrarea se constituie intr-o elaborata prezentare a celor mai importante categorii implicate in intelegerea si explicarea activitatilor de educare a limbajului din perspectiva didactica, aplicata la etapa prescolara. Lucrarea este bine structurata, concisa, cu resurse si sugestii bibliografice (atat la sfarsitul fiecarui capitol, cat si la finalul cartii) ce indica o atenta analiza a subiectului luat in atentie. De asemenea, este de remarcat grija pentru delimitari si definitii, discutarea unor teme cheie ale didacticii, precum idealuri, obiective, metode, mijloace, evaluare etc., prezenta tipologiilor. Prezentarea foarte concentrata, succinta se va remarca in cadrul literaturii de specialitate, constituindu-se intr-un ghid util in aceasta problematica, in special pentru profesori, metodisti, educatori.