Editura Performantica Iaşi a publicat volumul „Ghid de resurse practice pentru activitatea de consiliere şi orientare a elevilor”, avându-i ca autori pe Silvia Banea şi Violanda Cristina Morăraşu – psihologi şcolari. Cartea are 241 de pagini, costă 30 de lei şi poate fi comandată pe site-ul www.inventica.org.ro.

Materialul pe care volumul îl propune este axat pe coordonatele programei de Consiliere şi orientare şi încearcă să răspundă într-o manieră flexibilă şi creativă nevoilor elevilor şi cadrelor didactice în contextul realităţii şcolare actuale.

Fiecare temă propune un set de activităţi, exercitii, jocuri, teme de reflectie, strategii, intrebari, interviuri care pot ajuta elevii să-şi activeze şi să-şi dezvolte o serie de resurse personale, pentru a face faţă cu succes provocărilor mediului socio-cultural în care trăiesc.