introducere in teorii.jpgEditura Polirom a publicat volumul „Introducere în teoriile învăţării”, scris de Elena Cocoradă. Cartea a apărut în colecţia „Collegium. Psihologie”, are 216 pagini şi poate fi achiziţionată la preţul de 25 RON.

Prin analiza paradigmelor clasice şi moderne, volumul oferă o imagine cuprinzătoare a teoriei psihologice a învăţării. În cazul fiecărei teorii se propune o dublă grilă de lectură: pe de o parte, sunt urmărite sursele originare şi derivate şi, pe de altă parte, sunt prezentate asemănările şi deosebirile dintre teoriile sau modelele analizate.

Numeroasele tabele sintetice conţin rezultatele perspectivei comparative asupra teoriilor învăţării, iar aplicaţiile de la finalul capitolelor ilustrează fiecare teorie în termenii activităţilor educative curente. Lucrarea poate fi utilizată de profesori de orice specialitate, studenţi, traineri, consilieri şi de toţi cei care sunt implicaţi în procese de învăţare şi dezvoltare umană.

Din sumar amintim capitolele: Matricea apariţiei şi dezvoltării psihologiei învăţării; Învăţarea prin condiţionare; Condiţionarea operantă; Învăţarea prin insight; Teorii ale învăţării sociale; Învăţarea prin descoperire; Învăţarea prin experienţă; Teoria prelucrării informaţiei.