management_curriculum.jpgEditura Rovimed a publicat volumul „Management de curriculum. Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ”, scris de Alis Elena Gălbează. Cartea are 108 pagini şi poate fi achiziţionată la preţul de 20 de lei.

Produsele proiectării manageriale ale curriculumului sunt, ulterior, obiectul managementului curriculumului, rezultând un management de proiect, unde se aplică toate funcţiile manageriale specifice: organizarea activităţii manageriale; coordonarea şi monitorizarea implementării produselor proiectării curriculare; evaluarea continuă şi reglarea operativă a implementării proiectelor şi programelor curriculare; evaluarea multilaterală a produselor curriculare (rezultate, impact, proces, proiect).

Aplicarea reformei sistemului de învăţământ implică nevoia de abordare din perspectivă managerială a conceptului de curriculum, componenta de bază a acesteia. Cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii procesului de schimbare devin pentru toţi cei cu responsabilităţi în educaţie premise obligatorii pentru stimularea schimbării la nivelul şcolii. Câteva repere în acest sens sunt : aspectele teoretice care stau la baza reformei curriculum-ului, orientările şi tendinţele în reformele sistemelor de învăţământ contemporane, priorităţile în educaţie. Acestea permit orientarea viziunii şi misiunii şcolii spre o direcţie “prospectivă”, schimbarea paradigmei către perspectiva exigenţelor viitorului, impunând o atenţie sporită acordată resurselor umane (inteligenţă, creativitate, adaptabilitatea) ca resurse cheie ale dezvoltării.