sinteze_psihopedagogie.jpgEditura Polirom a publicat volumul „Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice”, scris de Alois Ghergut. Cartea a aparuta in colectia „Stiintele educatiei”, are 528 de pagini si poate fi achiyitionata la pretul de 43 de lei.

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare. Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati.

La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

Din cuprins mentionam capitolele: Personalitatea si factorii care conditioneaza dezvoltarea copilului cu dizabilitati; Deficiente mintale/de intelect; Deficiente senzoriale; Deficiente fizice si/sau neuromotorii si tulburari psihomotorii; Tulburari de limbaj; Deficiente asociate/multiple; Educatia speciala si elemente de didactica; Educatia copiilor cu dizabilitati in scoala incluziva; Copilul/adultul cu cerinte speciale, familia si integrarea profesionala.