violenta_in_scoala.jpgEditura Institutul European a publicat volumul „Violenţa în şcoală”, scrie
de Eric Debarbieux şi tradus de Irinel Antoniu. Cartea a apărut în colecţia
„Dezbateri contemporane”, are 244 de pagini şi poate fi achiziţionată la
preţul de 42 RON.

Tratând o temă care a devenit, în ultimii ani, o preocupare mondială,
cartea lui Eric Debarbieux se distanţează de abordările care fie exagerează
această problemă, fie o neagă. De altfel, ea propune o definiţie largă a
violenţei, care să cuprindă violenţa cotidiană, şi nu să se limiteze la
evenimentele ieşite din comun.

Combatând totodată utilizarea politică a temei, autorul insistă pe
identificarea cauzelor (printre care un loc primordial îl ocupă climatul
şcolar) care provoacă astfel de acte de agresiune şi pe elaborarea unui plan
de soluţii.

Volumul are la bază o îndelungată activitate de teren şi cercetări
realizate atât în instituţii de învăţământ europene, cât şi în America de
Sud sau Africa, iar comparaţiile făcute duc deseori la concluzii
surprinzătoare. O altă particularitate a cărţii este caracterul
multidisciplinar, ea îmbinând ştiinţele educaţiei cu sociologia, etnografia
şi reflecţiile filozofice. Deşi se adresează în principal specialiştilor în
ştiinţele educaţiei, cadrelor didactice şi asistenţilor sociali, lucrarea
vizează şi publicul larg, prin modul comprehensiv în care tratează o tema
atât de importantă a vieţii contemporane.

Din cuprins menţionăm capitolele: Violenţa manipulată; Cuantificarea
violenţei: pentru o critică a cifrelor administrative; Violenţa obişnuită:
definiţie şi consecinţe; Înţelegerea violenţei; Combaterea violenţei;
Provocare mondială, eşec francez? Pentru o reunire a cercetărilor asupra
violenţei în şcoală: Observatorul.