Senatorii au decis că elevii olimpici vor beneficia de condiţii speciale la admiterea în învăţământul universitar

senat sala.jpgSenatul a aprobat, luni, în calitate de Cameră decizională, modificarea Legii educaţiei naţionale astfel încât elevii olimpici să beneficieze de anumite condiţii speciale şi facilităţi la admiterea în învăţământul superior. Potrivit raportul Comisiei pentru învăţământ din Senat, o astfel de modificare a Legii educaţiei naţionale asigură posibilitatea ca de acest sprijin să beneficieze şi elevii care nu au posibilităţi materiale, dar care s-au afirmat pe parcursul studiilor liceale prin obţinerea unor distincţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale.

Astfel, articolul 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost modificat în sensul că, în cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiade şcolare şi concursuri naţionale sau internaţionale.
“Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat”, se arată în propunerea de lege, amendată în Comisia pentru învăţământ a Senatului.

De asemenea, o altă modificare adusă Legii educaţiei naţionale şi adoptată de Senat prevede că bursa “Meritul Olimpic” se acordă pe toată durata studiilor liceale şi universitare “dacă se menţine performanţa”. Această bursă este acordată din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei.
Iniţiatorii propunerii legislative, mai mulţi parlamentari PSD, susţin în expunerea de motive că, în prezent, Legea nr. 1/2011 permite instituţiilor de învăţământ stabilirea de condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programele de studii universitare de licenţă.

“Cei care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale beneficiază de aceste facilităţi de admitere, însă legea lasă acest fapt la aprecierea fiecărei instituţii de învăţământ. (…) Această iniţiativă de implementare a unui program naţional de acordare de facilităţi şi condiţii speciale acestor tineri în toate instituţiile de învăţământ superior, respectiv dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, este considerată necesară”, se arată în documentul citat.
Iniţiatorii atrag atenţia că, în România, numărul tinerilor care nu îşi pot continua studiile de licenţă este ridicat, deoarece “nu au posibilităţi de finanţare, chiar dacă aceştia au obţinut performanţe la olimpiade şcolare şi concursuri în perioada studiilor liceale”.

Senatul a adoptat această propunere de lege cu unanimitate de voturi (127 de voturi pentru), legea având caracter organic. AGERPRES