Senatul a respins, în calitate de Cameră decizională, modificarea Legii Educaţiei Naţionale, reexaminată la solicitarea Curţii Constituţionale, act normativ care se referă la detaşarea personalului didactic titular.

Legea, fiind organică, nu a întrunit numărul necesar de voturi (69) pentru a fi adoptată. Au fost înregistrate 57 de voturi ‘pentru’, 15 – ‘împotrivă’ şi şase abţineri. După ce legea fost respinsă, PSD a solicitat pauză de consultări. După aproximativ trei minute, cvorumul a fost verificat, iar în sală se mai aflau 27 de senatori, motiv pentru care şedinţa a fost suspendată.

Senatorul PSD Liviu Pop, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, i-a acuzat pe colegii din Opoziţie că „s-au răzbunat” pe elevii din învăţământul preuniversitar. „Din păcate pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi pentru elevii din învăţământul preuniversitar, votul de astăzi a fost dat de senatorii Opoziţiei împotriva sistemului de educaţie din România, inclusiv respingerea unui raport care nu făcea altceva decât corela ceea ce a spus Curtea Constituţională. Modificările se refereau la (…) titularizarea în sistemul de învăţământ a celor care au luat note peste 7 în ultimii ani. (…) Sunt cazuri în care profesori iau note de 9 şi 10 şi nu reuşesc să se titularizeze pentru că nu există posturi. O a doua prevedere este legată de detaşarea personalului titular. În baza legii de azi (a respingerii actului normativ – n.r.) nu se vor mai putea detaşa profesorii. Şi, nu în ultimul rând, plata cu ora a profesorilor să fie consemnată sub un anumit aspect în condică. (…) E important să facem politica şcolii, nu politică în şcoală. Din păcate, cei din USR şi o parte din PNL au văzut acest aspect ca o răzbunare, împotriva elevilor din România”, a susţinut Pop.

Actul normativ respins prevedea că „detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de 4 ani într-un interval de 10 ani, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar”.

Comisiile de învăţământ şi de constituţionalitate din Senat, prin raport, au propus plenului adoptarea actului normativ în forma Camerei Deputaţilor care eliminase un articol ce stipula: „cadrele didactice calificate, care au obţinut nota şi media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 10 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/ catedra este vacant(ă)”. AGERPRES