senat sala.jpgPlenul Senatului a adoptat marţi o propunere legislativă care prevede că, începând cu anul şcolar 2015 – 2016, statul asigură fără discriminare din punct de vedere al formei de organizare a învăţământului – de stat, particular sau confesional – finanţarea de bază în învăţământul preuniversitar.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 62 de voturi pentru şi o abţinere.

În expunerea de motive a propunerii legislative iniţiate de senatorii PSD Titus Corlăţean şi Ovidiu Donţu se arată că „este normal ca şi pentru elevii care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ prin frecventarea cursurilor la şcoli sau licee particulare acreditate, statul să suporte o parte din cheltuielile de şcolarizare a acestora, cheltuieli care s-ar fi făcut oricum dacă aceştia ar fi fost prezenţi în sistemul de învăţământ de stat”.

„Obligaţia de şcolarizare a tinerilor pentru cei 11 ani de şcoală aparţine statului, iar faptul că aceştia, prin părinţii sau reprezentanţii lor legali, optează pentru un sistem privat de învăţământ nu este suficient pentru a decade din calitatea de calitatea de titulari ai dreptului la învăţătură”, menţionează iniţiatorii. Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz. AGERPRES