Începând din octombrie 2012, parlamentari si politiciene membri ai mai multor partide, reprezentanţi şi reprezentante ale instituţiilor cu competenţe în domeniu, ai ONG-urilor şi profesori universitari pun în discuţie necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare.

În proiectul de modificare a actualei legi sunt prevăzute noutăţi legislative precum: mobbing-ul (hărţuirea psihologică), bugetarea de gen (integrarea criteriului de gen în elaborarea bugetelor publice), armonizarea vieţii profesionale cu cea de familie şi cota de gen (proporţia femeilor şi bărbaţilor care candidează la alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European nu poate fi mai mică de 40% pentru fiecare sex reprezentat).

Şerban Nicolae, senator PSD, a declarat: „Cel mai important efect al acestei propuneri legislative, este acela că instituie obligaţia ca statul român, prin autorităţile competente, să elaboreze şi să aplice norme, politici şi programe specifice care să aibă ca scop realizarea şi garantarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe criteriul apartenenţei de sex, în concordanţă cu prevederile constituţionale, precum şi cu obiectivele şi angajamentele asumate de România pe plan comunitar şi internaţional. Această obligaţie reprezintă o condiţie fără de care egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi rămâne un simplu deziderat sau o lozincă lipsită de conţinut”.

Proiectul FEMINA ROMANIA are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.

Proiectul „FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen”, este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) şi Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.

Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro. Persoana de contact: Irina Apostol: Telefon 0721.201.559, email irina.apostol@admediaconsult.ro.