senat.jpgSenatorii au adoptat luni un proiect de lege care prevede că schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean în competenţa căruia se află unitatea şcolară. Potrivit proiectului, în caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale.

„Înţelegând necesitatea avizului conform pentru a se împiedica schimbarea nejustificată a destinaţiei spaţiilor de învăţământ, consider totuşi necesară o descentralizare a deciziei şi implicit reducerea termenelor şi a birocraţiei în luarea deciziei. Ministrul Educaţiei, înainte de a decide, solicită informaţii şi verificarea situaţiei la faţa locului, aspecte care se realizează tot prin inspectoratele şcolare judeţene şi nu prin trimiterea unor funcţionari din minister, pentru că numărul solicitărilor este de ordinul sutelor”, susţine iniţiatorul.

Proiectul are caracter de lege organică fiind adoptat tacit de Camera Deputaţilor, Senatul fiind for decizional. Iniţiatorul proiectului este deputatul din partea minorităţilor naţionale Ovidiu Ganţ. AGERPRES