Senatul a decis că profesorii nu vor mai avea majoritatea în CA-urile şcolilor

senat.jpgReprezentanţii cadrelor didactice nu vor mai avea 50% din membrii consiliilor de administraţie ale şcolilor iar deciziile în cadrul acestora se vor lua prin vot secret, au decis joi, prin consens, membrii Comisiei senatoriale pentru învăţământ, la dezbaterile privind proiectul Legii Educaţiei Naţionale. Preşedintele comisiei, senatorul PDL Mihail Hărdău, a explicat, la finalul discuţiilor, că prin această decizie, prin care niciun grup reprezentat în Consiliul de Administraţie nu mai are majoritatea voturilor din start, s-a dorit asigurarea “unui echilibru democratic”.

“La ora actuală (în forma adoptată de Camera Deputaţilor – n.r.) sunt 50%-50%, iar directorul era membru de drept în Consiliu şi bascula – ca să spunem aşa – majoritatea de partea profesorilor. Noi nu spunem că profesorii nu cunosc activitatea şcolii, dar descentralizarea presupune nu numai o
mutaţie a fondurilor, nu numai a deciziilor privind banii, ci şi a deciziilor privind personalul, deci calitatea”, a afirmat Hărdău.


El a spus că, la întâlnirile pe care membrii comisiei le-au avut cu reprezentanţii sistemului de educaţie, s-a reclamat faptul că reprezentanţii administraţiei locale şi cei ai părinţilor (având procente egale de câte 25% în consiliile de administraţie ale şcolilor) au o “participare pasivă”, care i-ar fi “încurcat” pe reprezentanţii cadrelor didactice în luarea deciziilor. “Realitatea este însă alta. Neavând majoritate, nu aveau nicio putere să influenţeze deciziile. O majoritate este democratică dacă, din cele trei grupuri, numai două pot forma peste 50%”, a spus senatorul PDL.

El a precizat că membrii comisiei au decis ca, în cazul în care consiliul are 9 membri, 4 aparţin şcolii, adică sunt reprezentanţi ai şcolii, ai cadrelor didactice, printre care şi directorul şcolii, 3 aparţin consiliului local, respectiv unul dintre aceştia este desemnat de primar, restul de 2 sunt reprezentanţi ai federaţiilor sau asociaţiilor de părinţi. Dacă sunt 13 membri, 6 sunt desemnaţi de consiliul profesoral (incluzând directorul), 3 desemnaţi de consiliul local (dintre care unul de către primar) şi 3 de către federaţiile şi asociaţiile părinţilor. Numărul membrilor Consiliului de Administraţie diferă în funcţie de numărul elevilor şcolii, în primul caz aceasta având doar director, în cea de-a doua şi un director adjunct, potrivit proiectului de lege. O altă modificare importantă operată de senatori este votul secret în cazul deciziilor luate de consiliile de administraţie.


Vicepreşedintele comisiei, senatorul PSD Ecaterina Andronescu, a subliniat că amendamentul comisiei, adoptat tot prin consens, reprezintă o modificare foarte importantă, în măsură să obiectiveze deciziile consiliului de administraţie. Potrivit lui Andronescu, este vorba de toate deciziile majore, care vizează bugetul şi patrimoniul unităţii şcolare, precum şi personalul, adică ocuparea posturilor didactice – de la constituirea comisiilor de concurs şi până la decizia finală -, acordarea gradaţiilor de merit, a calificativelor sau a sancţiunilor, după caz. Tot astfel se vor lua şi deciziile privind înfiinţarea sau desfiinţarea posturilor. Ecaterina Andronescu a mai spus că la discuţiile din comisie s-a stabilit că ministerul are atribuţii care vizează elaborarea politicilor educaţionale, implementarea şi monitorizarea acestora, inspectoratele au primit atribuţii de monitorizare a calităţii învăţământului din judeţ iar consiliile de administraţie vor lua deciziile “pe care trebuie să le ia o unitate şcolară pentru bunul mers al activităţilor didactice şi administrării acesteia”.

Nu în ultimul rând, după discuţii aprinse privind participarea elevilor la luarea deciziilor în consiliile de administraţie, senatorii au decis să menţină, în principiu, forma Camerei Deputaţilor, stipulând că aceştia nu au drept de vot, însă beneficiază de statutul de invitat permanent. Nu a fost, însă, deocamdată, tranşată problema legată de posibilitatea, prevăzută în textul actual al legii, ca directorul şcolii să poată fi şi preşedinte al consiliului de administraţie. AGERPRES