Senatul a respins două propuneri legislative de modificare a Legii educaţiei naţionale

senat sala.jpgSenatul a respins în şedinţa plenului de luni propunerea legislativă care modifica Legea educaţiei naţionale în sensul reintroducerii în sistemul de învăţământ a manualelor unice pentru fiecare profil în parte. Deputatul PP-DD Daniel Oajdea, iniţiatorul legii, a propus modificarea articolului 69 din Legea nr. 1/2011 în sensul că Ministerul Educaţiei “reglementează elaborarea de manuale şcolare unice specifice fiecărui profil”.

“Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, se mai arată în textul propunerii legislative. De asemenea, textul prevedea şi modificarea articolului 23 în sensul reglementării numărului maxim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu în învăţământul secundar, gimnazial şi liceal.

“Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul maxim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu nu trebuie să depăşească 20 de ore pe săptămână, respectiv patru ore pe zi. (…) Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V-IX iar numărul maxim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu nu trebuie să depăşească 25 de ore pe săptămână, respectiv cinci ore pe zi”, se arată în textul de lege.

În ce priveşte învăţământul liceal, iniţiatorul propunea ca numărul maxim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu să nu depăşească 30 şi, respectiv, şase ore pe zi. Această lege are caracter organic şi a fost respinsă de Senat, în calitate de Cameră decizională, adoptându-se raportul de respingere înaintat de Comisia de specialitate plenului cu 92 de voturi pentru, trei împotrivă şi două abţineri.
Senatorii au mai respins o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale care se referea la tarifele aplicate pentru elevii care domiciliază în altă localitate decât în cea în care sunt şcolarizaţi. Pentru aceşti elevi actul normativ prevedea ca operatorii de transport sau transportatorii autorizaţi să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate şi să practice aceleaşi tarife stabilite pe ruta respectivă, dar nu mai mari decât tariful mediu naţional pe kilometru, calculat periodic de Ministerul Transporturilor.

Senatul a respins această propunere legislativă prin neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru adoptarea legilor organice, fiind înregistrate în 33 de voturi favorabile, o abţinere şi 64 de voturi împotrivă. Şi în acest caz Senatul este Cameră decizională. AGERPRES